c S
Stopnja napak pri porabi EU se še naprej znižuje 04.10.2018 11:34 Luxembourg, 04. oktobra (STA) - Evropsko računsko sodišče je v poročilu o izvrševanju proračuna ugotovilo, da se splošna stopnja napak pri porabi EU še naprej zmanjšuje. Potem ko je bila predlani 3,1-odstotna, se je lani znižala na 2,4 odstotka, kar predstavlja 3,3 milijarde evrov. Računsko sodišče je sicer v poročilu EU pozvalo, naj ne daje obljub, ki jih ne more izpolniti.

Kot je v uvodu letnega poročila o izvrševanju proračuna EU izpostavil predsednik evropskega računskega sodišča Klaus-Heiner Lehne, celoten proračun EU predstavlja okoli en odstotek bruto nacionalnega prihodka celotne unije. "S tega vidika mora biti EU realistična pri načrtih o porabi denarja, ki ji je zaupan," je dodal in poudaril, da je opozorilo pomembno tudi, ker se EU približuje naslednjemu sedemletnemu proračunskemu ciklu.

Zaključek je po oceni Lehna precej jasen: "EU ne bi smela dajati obljub, ki jih ne more izpolniti."

V poročilu je evropsko računsko sodišče med drugim izpostavilo, da se splošna stopnja napak pri porabi EU še naprej zmanjšuje. Potem ko je bila leta 2015 3,8-odstotna in predlani 3,1-odstotna, se je leta 2017 ustavila pri 2,4 odstotka. To predstavlja 3,3 milijarde evrov.

Napake sicer ne pomenijo, da so sredstva EU izgubljena, zapravljena ali predmet goljufije, temveč gre za sredstva, ki ne bi smela biti izplačana, ker projekt ni izpolnjeval podrobnih pravil, zaradi katerih bi bil upravičen do financiranja EU.

EU je sicer lani porabila 137,4 milijarde evrov, kar pomeni okoli 270 evrov na prebivalca, še piše v poročilu.