c S
Največ izvažajo podjetja iz predelovalnih dejavnosti 04.10.2018 11:33 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Največji del izvoza ustvarijo podjetja iz predelovalnih dejavnosti, ki so lani k celotnemu slovenskemu izvozu prispevala skoraj dve tretjini. Hkrati je 45 odstotkov vrednosti celotnega izvoza odpadel na velika podjetja. Največ medtem uvažajo podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, vzdrževanjem in popravili motornih vozil.

Kot je danes objavil državni statistični urad, so lani največ blaga izvozila podjetja iz dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja.

Podjetja iz teh dejavnosti so prispevala 65,6 odstotka vrednosti celotnega slovenskega izvoza. Med podjetji je bilo vrednostno najpomembnejše trgovanje podjetij iz področja predelovalne dejavnosti, saj so ta ustvarila več kot 95 odstotka vrednosti celotnega izvoza in uvoza teh podjetij.

Podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, vzdrževanjem in popravili motornih vozil, so medtem lani največ blaga uvozila, in sicer 44,3 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

Velika podjetja so bila med izvozniki in uvozniki številčno v manjšini, so pa prispevala velik delež vrednosti izvoza in uvoza. Izvoz velikih podjetij je predstavljal 45 odstotkov vrednosti celotnega izvoza, uvoz teh podjetij pa 35,8 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

K skupni vrednosti blagovne menjave Slovenije so znaten delež prispevala tudi srednje velika podjetja. Številčno so ta podjetja predstavljala 3,4 odstotka vseh izvoznikov in 2,1 odstotka vseh uvoznikov, ustvarila pa so več kot petino vrednosti celotnega slovenskega izvoza in uvoza.

Med izvozniki in uvozniki so številčno prevladovala mikropodjetja (71 odstotkov vseh podjetij izvoznikov in 60,6 odstotka vseh podjetij uvoznikov), sledila pa so mala podjetja. Mikro in mala podjetja so sicer skupaj prispevala skoraj četrtino vrednosti celotnega izvoza (23,1 odstotka) in več kot tretjino vrednosti celotnega uvoza (33,9 odstotka).

Kot še ugotavlja statistični urad, so mikro in mala podjetja izvoz usmerila na trge razmeroma blizu meja, podobno so največ v Avstrijo, Hrvaško in Srbijo izvozila srednje velika podjetja.

Največji delež trgovanja z večino držav so ustvarila velika podjetja. K celotni vrednosti izvoza v Francijo so na primer ta podjetja prispevala 63,7 odstotka, v Rusijo 58,3 odstotka, v Nemčijo 50,5 odstotka in v Poljsko 51,6 odstotka.

Pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija sicer lani ustvarila primanjkljaj v vrednosti 0,4 milijarde evrov, pri trgovanju z državami nečlanicami EU pa presežek v vrednosti 1,1 milijarde evrov. Celoten presežek v blagovni menjavi Slovenije s tujino je znašal 0,7 milijarde evrov.