c S
Gozdarska proizvodnja lani višja 04.10.2018 11:31 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Vrednost gozdarske proizvodnje v Sloveniji je lani znašala 552 milijonov evrov, kar je en odstotek več kot predlani. Razloga za povečanje sta večja proizvodnja gozdarskih proizvodov in visoka vrednost gozdarskih storitev zaradi sanacije poškodovanih gozdov, je danes objavil državni statistični urad.

"Vzrok za zvišanje vrednosti sta bili večja proizvodnja gozdarskih proizvodov ter visoka vrednost gozdarskih storitev; visoki sta bili zaradi višje vrednosti naravnega prirastka gospodarskih gozdov, ki predstavlja del gozdarske proizvodnje, ter manj ugodnih vremenskih razmer in zato še vedno precej obsežne sanacije poškodovanih gozdov v letu 2017, kar je vplivalo na intenzivno opravljanje gozdarskih storitev," so zapisali na statističnem uradu.

Po obsežnih poškodbah gozdov v letu 2014 zaradi žleda ter namnožitvi podlubnikov v letih 2015 in 2016 se je namreč sanacija v nekoliko manjšem obsegu nadaljevala v letu 2017.

Vrednost proizvodnje hlodov za žago in furnir je bila lani ocenjena na 161 milijonov evrov, kar je 29 odstotkov vrednosti celotne gozdarske proizvodnje v letu 2017 in za pet odstotnih točk manj kot leto prej.

Cene hlodovine so bile sicer višje kot leto prej (za šest odstotkov), a je bila vrednost proizvodnje kljub temu nižja (za 13 odstotkov), ker je bil obseg proizvodnje toliko manjši (za 17 odstotkov). Nekoliko višji sta bili vrednosti proizvodnje lesa za celulozo in plošče (za odstotek) ter lesa za kurjavo (za tri odstotke).

Vrednost proizvodnje gozdarskih proizvodov je znašala 470 milijonov evrov oz. 86 odstotkov proizvodnje dejavnosti. Najvišja deleža sta predstavljali vrednosti naravnega prirastka lesa v gospodarskih gozdovih (stoječega lesa), ki je predstavljal polovico vrednosti, ter hlodovine, ki je predstavljala 34 odstotkov vrednosti. Delež gozdarskih storitev je pomenil 15-odstotni delež skupne proizvodnje oz. eno odstotno točko manj kot leto prej. Vrednost gozdarskih storitev je znašala 80 milijonov evrov.

Vrednost dohodkovnih kategorij se je glede na leto 2016 povečala. Delež bruto dodane vrednosti gozdarstva je znašal 0,6 odstotka BDP. Faktorski dohodek je znašal 184 milijonov evrov, kar je sedem odstotkov več kot predlani. Faktorski dohodek na zaposlenega se je povečal za 11 odstotkov na 25.411 evrov, na njegovo višino pa so vplivale nekoliko višja vrednost gozdarske proizvodnje, nižja vrednost vmesne potrošnje ter nižja zaposlenost.

Vrednost vmesne potrošnje, ki je znašala okrog 285 milijonov evrov, je bila nižja kot v leto prej, in sicer predvsem zaradi nižje vrednosti v proizvodnem procesu posekanega lesa (ki ga vrednotijo s povprečno ceno lesa na panju).

Zaradi saniranja poškodb od podlubnikov so v letu 2017 zabeležili za približno 30 odstotkov večji posek kot v letih pred žledom oz. okrog pet milijonov kubičnih metrov lesa, vendar nižjega kot v letu 2016. V primerjavi s predlani sta bili nižji tudi vrednosti gozdarskih storitev (za devet odstotkov) in potrošene energije (za odstotek).

V letu 2017 je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih 7232 zaposlenih ali tri odstotke manj kot v letu 2016. Med temi so bili najštevilčnejši samozaposleni, bilo jih je 5860, kar je nekoliko manj kot v prejšnjem letu. Poleg samozaposlenih je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih še 1371 plačanih delavcev, kar je bilo 12 odstotkov manj kot leta 2016.