c S
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov s pobudo Šarcu za sestanek glede nadaljevanja pogajanj 04.10.2018 10:13 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja je v sredo na premierja Marjana Šarca naslovila pobudo za sestanek, na katerem bi se seznanili s Šarčevimi stališči glede nadaljevanja pogajanj in tudi ločenega dogovarjanja s posameznimi sindikati, so sporočili. Pričakujejo tudi, da bo vlada že danes sprejela izhodišča za pogajanja.

V koordinaciji stavkovnih odborov pozdravljajo stališče Šarca in ministra za javno upravo Rudija Medveda, da je zaključek pogajanj s sindikati javnega sektorja prioriteta vlade in da se bo treba o zahtevah sindikatov pogajati enotno. V tej luči razumejo tudi oblikovanje vladne pogajalske skupine prejšnji teden in pričakujejo, da bo vlada že danes sprejela izhodišča za pogajanja. Pričakujejo, da bodo ta omogočala nadaljevanje pogajanj s točke, na kateri so bila marca po odstopu premierja Mira Cerarja prekinjena.

Z nelagodjem pa v koordinaciji spremljajo sestanke, ki med ministri in različnimi sindikati javnega sektorja, zlasti tistimi, ki zahtevajo ločena pogajanja in so tudi v večji meri naklonjeni izstopu iz enotnega plačnega sistema, potekajo v vmesnem času na ravni posameznih ministrstev. "Iz medijskega poročanja s teh sestankov je razumeti, da se vsebina teh sestankov nanaša tudi na plačni sistem in torej na vsebine, ki bi morale biti po našem prepričanju predmet skupnih in enotnih pogajanj," so zapisali. To po njihovem mnenju daje vtis razkoraka med načelno vladno naklonjenostjo enotnim pogajanjem in prakso.

Na problem enakopravnosti obravnave v pogajalskem procesu, enotnosti pogajanj in vključenosti vseh deležnikov v pogajalski proces je vodja koordinacije Jakob Počivavšek opozoril tudi ministra za javno upravo na prvem sestanku, na katerega pa niso bili povabljeni vsi stavkajoči sindikati.

"Na sestanku sem tudi opozoril, da poenotenje in uskladitev stališča na naši strani, ki omogoča, da mi je kot vodji poverjeno zaupanje v to, da jih artikuliram, ne sme biti ovira za to, da bi imeli možnost biti na sestankih prisotni vsi sindikati, ki delujejo v Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja," je zapisal Počivavšek.

Če pa bi se izkazalo, da tak način delovanja omejuje možnost sodelovanja nekaterih sindikatov, se lahko temu zelo hitro prilagodijo. To pa bi po Počivavškovi oceni brez dvoma močno otežilo učinkovito delovanje pogajanje na vladni strani ter večje težave pri usklajevanju in vodenju enotnih ali vsaj koordiniranih pogajanj s sindikati javnega sektorja.

Zato Počivavšek predlaga, da se Šarec in predstavniki Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja čim prej srečajo, da se po možnosti še pred vsebinskim začetkom pogajanj iz prve roke seznanijo s Šarčevimi stališči glede nadaljevanja pogajanj in tudi ločenega dogovarjanja, ki je v preteklosti "mnogokrat povzročilo izrazite pretrese na področju plač v javnem sektorju in izpostavilo vprašanje ustreznosti razmerij med posameznimi segmenti javnega sektorja", so še zapisali v sporočilu za javnost.