c S
GG Bled praznuje 70 let in načrtuje prenovo bohinjskega hotela Bellevue 04.10.2018 08:57 Bled, 04. oktobra (STA) - Gozdno gospodarstvo (GG) Bled, ki je največja zasebna gozdarska gospodarska družba v državi, bo na današnji slovesnosti obeležilo 70-letnico poslovanja. V podjetju se v zadnjem obdobju ukvarjajo predvsem s sanacijo gozdov zaradi napada lubadarja, lani pa so vstopili tudi v bohinjski turizem, kjer načrtujejo oživitev Hotela Bellevue.

GG Bled je že več kot deset let prek družbe Metropolitana v posredni 100-odstotni lasti Nadškofije Ljubljana, zato v njenem imenu gospodari z nadškofijskimi gozdovi na Gorenjskem. V zadnjih desetih letih je družba razširila svoje poslovanje z zgornje Gorenjske na celotno Slovenijo. Neposredno zaposluje okoli 90 ljudi, posredno pa še nekajkrat toliko.

"Postali smo partner lastnikov gozdov po vsej Sloveniji. Odkupujemo in zbiramo les tudi od manjših gozdnih posestnikov, ga sortiramo, skladiščimo in prodajamo kupcem doma in v tujini, ki zahtevajo enakomerno dobavo surovine preko celega leta," je povedal glavni direktor podjetja Marko Matjašič in dodal, da so največji ponudnik hlodovine iglavcev v Sloveniji. Največ lesa pa izvozijo v Avstrijo, saj je v Sloveniji trg precej omejen.

V zadnjih letih se veliko ukvarjajo predvsem s sanacijo gozdov po napadu lubadarja. "Odzivamo se, kolikor je v naši moči, s krepitvijo ekip pri sečnji in logistiki, da se les čim hitreje odpelje iz gozda," je pojasnil tehnični direktor Aleš Kadunc in dodal, da je zaradi hitrega razvoja podlubnika rok za spravilo obsežnih količin lesa prekratek. Pomagajo si z zunanjimi podizvajalskimi ekipami iz vse Slovenije in tujine, a tudi teh primanjkuje.

"Letos imamo izredno dinamiko. V prvih devetih mesecih smo odpremili 51 odstotkov lesa več kot v enakem obdobju lani. To je več kot 150.000 neto kubikov lesa, praktično vse zaradi sanitarnih sečenj," je povedal Kadunc in pojasnil, da so letos skoraj na štirikratni dinamiki v primerjavi z rednim obsegom sečenj, kar predstavlja velik organizacijski in tehnični zalogaj.

Poleg tega z lubadarjem napaden les dosega nižje odkupne cene, kar predstavlja precejšnjo finančno izgubo za lastnika. Običajen les je vreden med 70 in 80 evrov na kubični meter, napaden les pa le okoli 50 evrov. Na zgornjem Gorenjskem je sicer najtežja situacija glede lubadarja na Jelovici in na Mežakli, manj prizadeta pa je Pokljuka.

V GG Bled, ki je preživel vse turbulentne čase od leta 1948 do danes, iščejo tudi nove izzive. V zadnjem obdobju tako vstopajo tudi v turistično panogo, saj so kupili Hostel pod Voglom in Hotel Bellevue v Bohinju, kjer vidijo priložnost v zelenem, alpskem turizmu.

Hostel pod Voglom, ki je potreben le rednega vzdrževanja, so po nakupu oddali v nadaljnji petletni najem dotedanjemu najemniku, intenzivno pa delajo na oživitvi že dolgo časa propadajočega Hotela Bellevue, ki je poznan predvsem po tem, da je v njem bivala znamenita pisateljica Agatha Christie.

Trenutno izbirajo najboljšo rešitev za prenovo spomeniško zaščitenega hotela in za nadomestni objekt na območju obstoječe depandanse. Računajo, da bo gradnja po izdelavi projektov in pridobitvi dovoljenj trajala med 16 in 20 mesecev, zato bi lahko hotel svoja vrata odprl leta 2021.

"Bellevue bo ohranil svoj zgodbo in njegov zgodovinski moment bomo smiselno vključili v tematske programe, ki se bodo izvajali v njem in bodo zelo povezani z neokrnjeno naravo," je napovedal Matjašič. O vrednosti investicije še ni želel govoriti, prepričan pa je, da bo ta nekajkrat večja od slabih dveh milijonov evrov, kolikor so jih odšteli za nakup hotela in hostla.