c S
Javni holding Ljubljana prvo polletje končal s 3,3 milijona evrov dobička 03.10.2018 15:05 Ljubljana, 03. oktobra (STA) - Javni holding Ljubljana je v prvi polovici leta zabeležil 3,29 milijona evrov čistega dobička, kar je v pretežni meri posledica nakazila lanskega bilančnega dobička Energetike Ljubljana. Pozitivno sta v polletju znotraj skupine poslovala Vo-Ka in Energetika Ljubljana, z izgubo pa sta polletje sklenila Snaga in LPP.

Polletna poročila javnega holdinga in povezanih javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka), Snaga in Ljubljanski potniški promet (LPP) so na današnji skupščini sprejeli družbeniki holdinga.

V zelenih številkah sta poleg matične družbe prvo polletje zaključili tudi Vo-Ka, ki je ustvarila 163.979 čistega dobička in Energetika Ljubljana, katere dobiček se je ustavil pri 206.594 evrov.

Družba Snaga je medtem v šestih mesecih zabeležila izgubo v višini 3,36 milijona evrov, pri čemer ocenjujejo, da bo izguba konec leta nekoliko višja od lanskoletne. Lansko leto je sicer Snaga končala s 4,13-milijonsko izgubo.

Izguba LPP se je ustavila pri 150.873 evrov. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Mestni občini Ljubljana (Mol), so družbeniki podrli predlog, da družbi zagotovijo dodatno nadomestilo za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe linijskega prevoza potnikov, zato bo posledično ta dejavnost poslovala pozitivno.

Ob koncu seje so družbeniki obravnavali in soglasno potrdili še predlog, da bo direktor Samo Lozej Energetiko Ljubljana vodil tudi v prihodnjem petletnem mandatu, ki bo začel teči 1. februarja 2019.

Člani sveta ustanoviteljev so medtem na seji, ki je potekala po skupščini, podali soglasje, da se družba Energetika Ljubljana za potrebe financiranja izgradnje plinsko parne enote v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana (TE-TOL) lahko dolgoročno zadolži pri bankah do višine 107,8 milijona evrov, so še zapisali na občini.