c S
Ravenski zavod odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti 03.10.2018 07:29 Ravne na Koroškem, 02. oktobra (STA) - Potem ko je revizija poslovanja ugotovila več pomanjkljivosti v delovanju ravenskega Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti v letih 2016 in 2017, je direktor zavoda Aleš Logar danes povedal, da pomanjkljivosti odpravljajo, in poudaril, da pri tem ni bilo gospodarske škode. Ob tem izpostavlja neurejeno financiranje zavoda.

Občina Ravne na Koroškem je zavod ustanovila za izvajanje dejavnosti javnega pomena na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti, in sicer z odlokom, sprejetim septembra 2011. Zavod upravlja z najpomembnejšimi ravenskimi objekti na področju delovanja zavoda, od kompleksa DTK z različnimi športnimi dvoranami, do smučišča, stadiona, upravlja z mestnim kopališčem, mladinskim hotelom, kulturnim centrom in drugimi objekti.

Zavod od leta 2016 vodi Aleš Logar, ki je na današnji novinarski konferenci na Ravnah na Koroškem priznal, da so v letih 2016 in 2017, kot izhaja iz revizijskega poročila, naredili nekaj napak, ki pa jih bodo po njegovih napovedih odpravili do konca letošnjega leta. Ob tem je poudaril, da z napakami niso nikogar oškodovali, da pa je potrebno izboljšati notranjo kontrolo.

Glede na javno dostopen del revizijskega poročila, ki je med gradivi za sredino sejo občinskega sveta na Ravnah, je revizija v poslovanju zavoda v letih 2016 in 2017 ugotovila več pomanjkljivosti z vidika zakonitosti poslovanja, pravilnega knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov in z vidika gospodarnega ravnanja. Ob tem je revizijska družba zavodu podala vrsto priporočil.

Z ugotovitvami revizije se bo v sredo seznanil tudi občinski svet Občine Ravne na Koroškem, na katerem Logar, glede na to, da je trenutno čas pred lokalnimi volitvami, pričakuje burno razpravo.

Je pa ob tem na novinarski konferenci izpostavil, da je zavod v času, odkar je on prevzel vodenje, opravil veliko dela. Prihodki zavoda so se povečali z 1,1 milijona evrov letno na 1,6 milijona evrov letno, in sicer predvsem iz naslova tržne dejavnosti. Število nočitev v mladinskem hotelu Punkl se je v tem času dvignilo z 2800 na 5000, povečala se je obiskanost zunanjih dogodkov, prav tako se je povečalo število obiskovalcev kulturnega centra in število prodanih abonmajev, je dejal Logar.

Izpostavil je tudi številne obnove predvsem športnih objektov, med drugim v tem tednu nameščajo nov balon nad zunanjim olimpijskim bazenom. Ob tem v zavodu, ki od ravenske občine letos prejme skupno 567.000 evrov sredstev, ocenjujejo, da občina kot ustanoviteljica zavoda zagotovi premalo sredstev za kritje fiksnih stroškov, ki izhajajo iz vzdrževanja infrastrukture, s katero upravlja zavod.

Trenutno sicer zavod, ki mu je občina v preteklosti že zagotavljala sredstva za pokrivanje izgub, po Logarjevih zagotovilih posluje s pozitivno ničlo.