c S
Mersteel v novi postopek iskanja lastnika 02.10.2018 14:03 Naklo, 02. oktobra (STA) - Stečajna upraviteljica Mersteela Alja Markovič Čas se je odločila za novo zbiranje nezavezujočih ponudb za nakup družbe Mersteeel SSC. V zadnji fazi minulega prodajnega postopka se je namreč pojavil interesent, ki je za družbo pripravljen odšteti pet milijonov evrov, kar je milijon več od prejšnjega potencialnega kupca.

Kot je v izrednem poročilu v stečajnem postopku Mersteela, ki je bil danes objavljen na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), zapisala stečajna upraviteljica, je v prodajnem postopku, ki se je začel februarja, razpisno dokumentacijo prevzelo sedem potencialnih investitorjev. Nezavezujočo ponudbo sta z predpisanem roku podala le dva ponudnika, na kar je verjetno vplivala visoka cena nepremičnin, ki jih uporablja Mersteel SSC, a niso v njegovi lasti.

Za izvedbo skrbnega pregleda se je nato odločil le eden od obeh ponudnikov, in sicer celjski trgovec z metalurškimi izdelki Kovintrade, ki je nato za podjetje ponudil štiri milijone evrov. Upraviteljica je smatrala, da je ponujena cena prenizka in da bo v ponovnem postopku za družbo, katere ocenjena likvidacijska vrednost je šest milijonov evrov, lahko iztržila več. Zato je 14. septembra upraviteljica postopek prodaje zaključila brez izbire kupca.

Razlog za njeno odločitev je tudi v tem, da je tekom postopka interes za nakup 100-odstotnega deleža družbe izrazilo še več potencialnih kupcev, ki pa v postopku niso mogli sodelovati, saj skladno z razpisom niso oddali nezavezujoče ponudbe. Ne glede na to je upraviteljica od njih pridobila indikativne ponudbe, katerih vrednost se giblje med štiri in 4,5 milijona evrov.

V zadnji fazi prodajnega postopka je prejela tudi pisno ponudbo v višini pet milijonov evrov. Omenjeni ponudnik je že vplačal aro in v ponovljenem postopku zagotovil najmanj tolikšno ceno. "Glede na tako trdna zagotovila ocenjujem, da bom v novem postopku delež prodala za najmanj pet milijona evrov," je poudarila stečajna upraviteljica.

O tem se je o tem pogovarjala tudi z nekaterimi večjimi upniki, ki prav tako menijo, da je bila ponujena cena v prodajnem postopku prenizka in da je treba postopek ponoviti. "Glede na vse zbrane informacije s strani potencialnih investitorjev in mnenja upnikov, ki bodo iz naslova kupnine tudi poplačani, menim, da je moja odločitev o ustavitvi prodajnega postopka edina racionalna," je pojasnila.

Danes je na Ajpesu že objavila novo vabilo k dajanju nezavezujočih ponudb za nakup 100-odstotnega deleža družbe Mersteel SSC do 4. decembra. Naprodaj je delujoča družba, nastala iz nekdanje metalurške divizije Merkurja, ne pa tudi nepremičnine v Naklem, na katerih ima hipoteke vknjižena Gorenjska banka.

Sodeč po finančnih podatkih ima konec leta 2014 ustanovljeni Mersteel SSC obetavno prihodnost. Prihodki od prodaje so se lani zvišali za 21 odstotkov, na dobrih 53 milijonov evrov. Za skoraj 90 odstotkov, na okoli dva milijona evrov, pa se je lani zvišal čisti dobiček.