c S
Vlada za ohranitev minimalnega dohodka v višini skoraj 393 evra 02.10.2018 12:41 Ljubljana, 02. oktobra (STA) - Vlada je pripravila predlog spremembe zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim bi ohranili zdajšnjo višino osnovnega minimalnega dohodka v višini 392,75 evra tudi po 1. januarju. Kot so spomnili, bi bili brez spremembe upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po novem letu na slabšem.

Spomladi sprejeta sprememba zakona je zvišala osnovni znesek minimalnega dohodka s tem pa tudi denarno socialno pomoč na 385,05 evra, a le za čas od 1. junija do 31. decembra letos 2018, po 1. januarju 2019 pa bi znesek znova padel na 331,26 evra. Padec bi bil po novem letu še večji, saj se je zaradi vmesne redne letne uskladitve 1. avgusta osnovni znesek minimalnega dohodka še zvišal, in sicer na 392,75 evra, varstveni dodatek pa se je oblikoval pri višini 577,34 evra. In to raven bi vlada zdaj vendarle rada obdržala tudi po novem letu.

Posledično bo treba v državnem proračunu za leto 2019 za transfere socialno ogroženim zagotoviti dodatnih 39,2 milijona evrov, piše v vladnih gradivih.

Poraba do 31. avgusta 2018 za transferje za socialno ogrožene znaša 166.057.721,54 evra, do konca leta predvidevajo še porabo v višini 102.531.702,97 evra, kar skupaj znaša 268.589.424,51 evra. Zaradi okoli 19.055 upravičencev, med katerimi je 12.636 upravičencev do denarne socialne pomoči in 6419 upravičencev do varstvenega dodatka, ki niso oddali vloge za preračun z upoštevanjem osnovnega zneska minimalnega dohodka v višini 385,05 evra in novih ekvivalenčnih lestvic do 31. julija, na vladi ocenjujejo, da bo poraba nižja od predvidenih 284 milijonov evrov.

Trenutni primanjkljaj za vse transferje za socialno ogrožene pa v letu 2018 znaša še 7.791.306,67 evra, piše v gradivu. Ta sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračuna ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.