c S
Prevzem Hotelov Bernardin pomemben korak v konsolidaciji turističnih družb 02.10.2018 09:34 Ljubljana, 02. oktobra (STA) - Prevzem Hotelov Bernardin je po besedah izvršnega direktorja delniške družbe Sava Gregorja Rovanška pomemben korak v konsolidaciji lastništva družb Sava Turizem, Hoteli Bernardin in Istrabenz Turizem, s katero bodo postavljeni pogoji za nadaljnjo, operativno konsolidacijo, ki bo prek sinergijskih učinkov privedla do povečanja vrednosti družb.

Sava je prevzemne aktivnosti za Hotele Bernardin začela na podlagi pridobitve delnic iz stečaja družbe NFD Holding. Z izročitvijo delnic je Sava, ki je imela pred tem v Hotelih Bernardin devetodstotni lastniški delež, povečala lastništvo v družbi na okoli 38 odstotkov in zato objavila namero za prevzem, je v pogovoru za STA dejal Rovanšek.

Za namen prevzema Hotelov Bernardin je bila Sava tudi dokapitalizirana v višini 4,7 milijona evrov. Sava je sicer lastnikom predlagala dokapitalizacijo v višini 12,5 milijona evrov, ki bi omogočila 100-odstotni prevzem Hotelov Bernardin, a so se lastniki odločili, da zagotovijo sredstva za delež, ki ni v lastništvu družb, v katerih je država pomemben lastnik.

"Zato smo se pri prevzemu Hotelov Bernardin uskladili z ostalimi lastniki Hotelov Bernardin - DUTB, Zavarovalnico Triglav in Kadom -, podpisali sporazum, po katerem v prevzemu nastopamo skupaj, prevzemnik pa je delniška družba Sava," je pojasnil Rovanšek.

Prevzem se bo torej nanašal na približno 24-odstotni delež v Hotelih Bernardin, ki še ni v lasti Save in z njo usklajenih družb v tem prevzemu.

Prevzem Hotelov Bernardin je pomemben korak v konsolidaciji družb Sava Turizem, Hoteli Bernardin in Istrabenz Turizem s strani Save, ki bo predstavljala podlago za nadaljnjo, operativno konsolidacijo. "Njen program je bil pripravljen v sodelovanju z neodvisnim tujim strokovnjakom in jo bomo izvajali v obsegu glede na pridobljen delež v prevzemni ponudbi za Hotele Bernardin," je dejal Rovanšek.

Sava bo pri konsolidaciji uresničevala cilje, opredeljene v strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma, zagotavlja Rovanšek in dodaja, da bo Sava z upoštevanjem vseh deležnikov z nadaljnjo konsolidacijo naložb v turistični dejavnosti ustvarila rast vrednosti premoženja za lastnike Save.

"Ob tem bo nadaljevala z razvojem vitkega, po mednarodnih standardih razvitega, upravljavskega modela in krepitvijo kadrovske strukture Save na področju hotelirstva," je zatrdil.

Rovanšek Savo, ki danes šteje devet zaposlenih, dolgoročno vidi kot upravljalca naložb v turizmu in družbo, ki bo sposobna dosegati dolgoročna pričakovanja lastnikov, hkrati pa bo pripravljena osnova za internacionalizacijo oz. iskanje strateških partnerjev iz tujine.

Rezultati kažejo, da so na pravi poti, poudarja: "Družba Sava Turizem, hčerinska družba Save, je v zadnjih treh letih prodajo povečala za 12 odstotkov, operativno dobičkonosnost, izraženo z EBITDA, za 16 odstotkov, donosnost kapitala znaša preko pet odstotkov, hkrati pa je bil izveden obsežen investicijski ciklus, zlasti na vodilnih destinacijah Bled in Moravske Toplice," je naštel.

Izpostavil je, da so tudi Hoteli Bernardin v zadnjih treh letih naredili premik pri dezinvestiranju z namenom poplačila finančnih obveznosti in operativni dobičkonosnosti, nedavno so prenovili Grand Hotel Bernardin. "To je osnova za dobro prihodnje delovanje," je poudaril izvršni direktor Save.

Koliko bo Sava ponudila za Hotele Bernardin, ni razkril, je pa zatrdil, da bo prevzemni postopek vključeval tudi cenitev vrednosti deleža in mnenje revizorja glede primernosti cene. Rovanšek verjame, da je vrednost družbe s Savinim načinom upravljanja mogoče povečati.

Rovanšek je spomnil, da je za Savo pomembno poslovno in finančno prestrukturiranje, s katerim so bili vzpostavljeni temelji za prihodnji razvoj družbe, ki ima naložbe v družbe Sava Turizem, Hoteli Bernardin in Istrabenz Turizem. Z obsežnim dezinvestiranjem v preteklem obdobju, ki vključuje odprodajo nepremičninske dejavnosti, gumarstva, naložbe v bančni sektor in ostale finančne naložbe, so se finančne obveznosti zmanjšale za 279 milijonov evrov.

Sava ima trenutno še 113 milijonov evrov finančnih obveznosti. Rovanšek je ob tem spomnil, da imajo že podpisano pogodbo za prodajo Gorenjske banke, s čimer se bo dolg znižal še za 58 milijonov evrov. "Po izvršitvi te pogodbe bo Sava zadolžena še za okoli 50 milijonov evrov," je pojasnil.

Prodaje v turistični dejavnosti, ki trenutno tečejo - prodaja Term Lendava in Term Banovci -, niso namenjene nadaljnjemu razdolževanju, temveč bodo sredstva iz prodaj namenjena izključno za investicije v druge destinacije. "Zadnji dve leti investiramo 20 odstotkov prihodkov, to je približno 30 milijonov evrov, kar predstavlja pomemben delež. Ta sredstva namenjamo dolgoročnemu razvoju naših destinacij, produktov," je dejal.

Sava bo na ključnih turističnih destinacijah, kjer je prisotna - zdraviliški del v vzhodni oz. Panonski Sloveniji, v občinah t. i. Alpske Slovenije in na Obali oz. v Mediteranski Sloveniji -, storila vse, da bo zasledovala strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, bo pa treba za to tudi nekaj investirati, je pojasnil Rovanšek.

Priznal je, da je bila Sava v obdobju po začetku finančne krize leta 2008 do zaključka prisilne poravnave v krču in so bile investicije omejene, ob tem pa zatrdil, da zdaj investicije tečejo in njihovi učinki bodo tudi kmalu vidni.

V Savi, ki vse od leta 2016 posluje dobičkonosno, razmišljajo o veliko investicijah, preučujejo različne možnosti, a jih Rovanšek še ne želi javno razgrniti. Preučujejo tudi možnosti ugodnega kreditiranja, pogovori z bankami o financiranju razvojnih projektov tako denimo že potekajo.