c S
Za boljše povezovanje v kmetijstvu in gozdarstvu 1,5 milijona evrov 29.09.2018 20:00 Ljubljana, 28. septembra (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo prvi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Za povezovanje teh proizvajalcev je na voljo 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ločeno za skupine in organizacije proizvajalcev, v okviru posameznega sklopa pa je razpisanih do 750.000 evrov.

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo po navedbah ministrstva prispevala k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi.

Z razpisom namreč podpirajo spodbujanje skupnega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitev skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dvig kakovosti proizvodov, skupno trženje in promocijo ter povečanje stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Javni razpis bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam proizvajalcev, ki bodo v ločenem postopku s strani ministrstva predhodno prejele priznanje oz. status skupine ali organizacije proizvajalcev, omogočal vložitev vloge na javni razpis in prejem podpore za lažje začetno delovanje. Priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, ki bo uspešna na javnem razpisu, bo za svoje začetno delovanje lahko prejela podporo za največ prvih pet koledarskih let od datuma priznanja.

Ministrstvo opozarja, da status skupine ali organizacije proizvajalcev podeli ministrstvo v ločenem upravnem postopku. Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev zato vabijo, da čim prej vložijo vlogo za pridobitev priznanja, saj bodo le tako lahko pravočasno vložile vlogo za pridobitev podpore na javni razpis.

Pogoje za priznanje urejajo različni pravilniki o priznavanju skupin ali organizacij proizvajalcev. Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobijo proizvajalci, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah povezani v pravno osebo ali del pravne osebe in izpolnjujejo druge predpisane pogoje.

Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine ali organizacije proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje, so še pojasnili na ministrstvu.

Ministrstvo je v četrtek objavilo tudi okvirni terminski načrt objave drugih javnih razpisov za ukrepe iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Do januarja prihodnje leto bo poleg tokratnega predvidoma objavljenih še 10 razpisov, naslednji predvidoma oktobra.