c S
Terme Čatež v polletju z občutno manjšim čistim dobičkom 29.09.2018 20:00 Ljubljana, 28. septembra (STA) - Družba Terme Čatež je v prvih šestih mesecih letos ustvarila 167.000 evrov čistega dobička, kar je občutno manj kot v enakem obdobju lani. Takrat je namreč plus znašal 1,17 milijona evrov. Skupina je medtem beležila 1,14 milijona evrov čistega dobička. V podjetju poslovanje ocenjujejo kot "izredno uspešno".

Družba Terme Čatež je v prvem polletju po nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkih ustvarila 12,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar na letni ravni pomeni 6,8-odstotno rast. Dobiček iz poslovanja je znašal 1,03 milijona evrov, v lanskem prvem polletju pa 2,5 milijona evrov.

V lanskem prvem polletju je sicer družba Terme Čatež z odpravo rezervacij iz naslova dotacij EU sredstev v višini 1,7 milijona evrov precej okrepila poslovne prihodke.

V obdobju od januarja do junija letos je družba realizirala 276.317 prenočitev in v enakem obdobju skupaj z enodnevnimi gosti 378.663 kopalcev.

Skupina Terme Čatež je medtem v polletju glede na konsolidirane podatke ustvarila 16,65 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in tako dosegla 11-odstotno rast glede na enako obdobje predhodnega leta. Dobiček iz poslovanja v višini 2,4 milijona evrov je bil prav tako manjši od tistega v lanskem prvem šestmesečju (3,8 milijona evrov), čisti dobiček v višini 1,1 milijona evrov pa se je glede na lansko primerljivo obdobje prepolovil.

"Poudariti velja, da sta tako družba Terme Čatež kot skupina Terme Čatež prvo polletje poslovnega leta 2018 zaključili izredno uspešno," so v podjetju zapisali v nerevidiranem polletnem poročilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Skupino Terme Čatež ob istoimenski matični družbi sestavljata še družbi Marina Portorož ter Del Naložbe. Družbi M Kapital in M Naložbe pa sta se 17. maja letos pripojili k družbi Terme Čatež in torej ne obstajata več.