c S
DUTB ob polletju povečala dobiček 29.09.2018 20:40 Ljubljana, 28. septembra (STA) - DUTB je v prvem polletju ustvarila 20,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 19 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta. K temu so prispevali dobičkonosni portfelji in nižji stroški, pri čemer so se stroški financiranja skoraj razpolovili, stroški poslovanja pa bili nižji za 10 odstotkov.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v polletju ohranila dobičkonosen trend poslovanja iz lani. "Nižji stroški poslovanja in skoraj razpolovljeni odhodki iz financiranja na eni strani ter stabilni in realni dobički iz poslovanja vseh treh portfeljev v upravljanju na drugi strani so pripomogli k odličnemu polletnemu dobičku," so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

Ustvarjeni prilivi so dosegli 117 milijonov evrov oz. 5,8 odstotka prenosne vrednosti sredstev. Prilive so sestavljale transakcije pod 10 milijoni evrov, ki so predstavljale "močan in stabilen pritok na mesečni ravni". "S tem je bila DUTB na dobri poti do doseganja zakonskega cilja 10 odstotkov unovčenih sredstev letno in nekoliko nad načrtom," so nanizali.

Skupni ustvarjeni prilivi od ustanovitve do sredine letos so dosegli 1,4 milijarde evrov, kar predstavlja skoraj 70 odstotkov celotne prenosne vrednosti sredstev, pridobljenih v sklopu ukrepov za zagotovitev stabilnosti bank ter pripojitve Factor banke in Probanke k DUTB.

Sredstva v upravljanju so se v prvem polletju znižala za sedem odstotkov na 885,8 milijona evrov. Portfelj nepremičnin se v primerjavi s koncem lanskega leta zaradi dodatnih prevzemov nepremičnin v lastništvo ni veliko spremenil, medtem ko se je portfelj terjatev zmanjšal za osem odstotkov in portfelj lastniških naložb za 13 odstotkov kot posledica uspešne likvidacije sredstev.

Med dosežki pri upravljanju terjatev so v DUTB izpostavili primer družbe Liv Kolesa, ki je sredi junija dobila novega lastnika, družbo Alpina, ki ji je med drugim zagotovila financiranje obratnega kapitala, skupino Regia, kjer so dosegli prestrukturiranje, prodajo družbe Mip, prestrukturiranje družbe Kovintrade, prodaje več sredstev v okviru stečajnih postopkov družb, kot so Aero, Agroservis in G Gradnje, ter zaključno fazo prodaje terjatev do fizičnih oseb.

V prvem polletju leta je DUTB izstopila iz več lastniških naložb. Ob prodaji družbe Liv Kolesa so izpostavili še prodajo deležev v Gorenjski banki, družbi Certa in Termah Dobrna. DUTB je tako v polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prilivov iz naslova prodaje lastniških deležev. Iz naslova dividend je prejela 2,8 milijona evrov. Ob polletju je vrednost portfelja lastniških naložb znašala 86,5 milijona evrov.

DUTB je v prvem polletju prevzela v lastništvo 32 nepremičnin v skupni vrednosti 17 milijonov evrov, med njimi center Eda. Prodaja lastniških nepremičnin DUTB je v prvem polletju ustvarila prilive v višini 29,9 milijona evrov. Večji delež je zavzemal stanovanjski segment, in sicer predvsem zaradi prodaje stanovanj v soseski Nokturno.