c S
Za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij dva milijona evrov 29.09.2018 21:00 Ljubljana, 28. septembra (STA) - Ministrstvo za delo je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Namen javnega razpisa, vrednega dva milijona evrov, je med drugim opolnomočiti zaposlene in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Javni razpis, ki se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada, je usmerjen v sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij, so pojasnili na ministrstvu.

Certifikat Družbeno odgovorno podjetje po njihovih navedbah predstavlja razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih na način, da se z ukrepi v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru sprememb organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti.

Namen razpisa, katerega sredstva so predvidena za obdobje od 2019 do 2022, je opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu.

Z razpisom želi ministrstvo tudi spodbujati usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika ter dvigniti deleža medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika.

Namen razpisa je prav tako ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomenu zdravja na delovnem mestu ter spodbujati promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja, poleg tega pa še ozaveščati širšo javnost o pomenu družbene odgovornosti.