c S
Na kratko iz gospodarstva 29.09.2018 20:00 Ljubljana, 28. septembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba Delo Prodaja je v prvem letošnjem polletju ustvarila 15,88 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov manj kot v preteklem polletju. Čista izguba ob koncu polletja znaša 323.325 evrov, potem ko je družba enako obdobje lani končala s 76.176 evrov dobička. Aktivnih prodajnih mest je bilo ob koncu polletja 2026, na koncu preteklega primerjalnega obdobja pa 2075.

Ljubljanska borza je danes začasno ustavila trgovanje z obveznicami Dela Prodaja, ker je tečaj preveč odstopal od referenčnega.

V Cinkarni Celje so gostili sestanek tehničnega komiteja Evropskega združenja proizvajalcev žveplove kisline (ESA), ki deluje v okviru Sveta evropske kemične industrije (Cefic). Eden pomembnih ciljev sestankov je izmenjava strokovnega znanja s področja varnosti in zdravja pri delu, izmenjava dobrih praks pri delu in reševanju izrednih dogodkov, so sporočili iz družbe.

Prva Group je objavila rezultate poslovanja v polletju, ki bistveno ne odstopajo od lanskih. Družba je ustvarila dobiček pred davki v višini 2,7 milijona evrov, skupina v višini 2,2 milijona evrov. Slabši rezultat v skupini v primerjavi z letom 2017 je posledica slabšega rezultata iz naložb zaradi nestanovitnih razmer na finančnih trgih, so sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.

Družba Terme Dobrna je v prvi polovici leta ustvarila 4,79 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, ki so v prvem lanskem polletju dosegli 4,47 milijona evrov. Čisti dobiček se je povečal s 136.465 evrov na 188.997 evrov, je družba objavila v polletnem poročilu prek spletne strani Ljubljanske borze.

Tovarna olja Gea je v četrtek prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe, ki jo je družba Plasta objavila za Geo. V njej agencija ugotavlja, da je bila ta uspešna, je Tovarna olja Gea sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Krka je med 21. in 27. septembrom na Ljubljanski borzi odkupila 5374 lastnih delnic v skupni vrednosti 299.876 evrov. Skupno število lastnih delnic se je povečalo na 820.114 kar predstavlja 2,501 odstotka vseh izdanih delnic, je Krka objavila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Mlinotest je delničarjem, ki so na skupščini nasprotovali umiku delnic z borze, poslala predlog za sklenitev pogodbe o prevzemu predmetnih delnic. Na podlagi tega je v septembru pridobila 113 lastnih delnic. S tem je število lastnik delnic povečala na 74.852, kar predstavlja 2,17 odstotka vseh izdanih. Število delnic z glasovalno pravico po novem znašal 3.373.049, je Mlinotest objavil prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Skupina DZS je v letošnjem prvem polletju ustvarila 40,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 26,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Polletje je končala s 656.000 evrov čiste izgube, potem ko je imela pred letom 46.900 evrov čistega dobička.

Skupina Union hoteli, ki združuje štiri hotele v centru Ljubljane, je v prvem polletju ustvarila 10,5 milijona evrov prihodkov, kar je odstotek več kot pred letom dni. Čisti dobiček se je povečal za 17 odstotkov na 1,8 milijona evrov.

Ljubljanska borza je objavila datume prvega trgovalnega dne brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic: Adria Mobil 2. izdaja (18. oktober),

Dars 3. izdaja (23. oktober), Gorenje 1. izdaja (3. oktober), Impol 2000 1. izdaja (12. oktober) in Republika Slovenija 78. izdaja (29. oktober).