c S
Oskrbovana stanovanja v Velenju veljavno umeščena v prostor 30.09.2018 12:05 Velenje, 29. septembra (STA) - Oskrbovana stanovanja v Velenju so umeščena v prostor skladno z veljavnim ureditvenim načrtom, ki velja za območje Jenkove ceste. Med javno obravnavo pa na gradnjo stanovanj ni bilo nobenih pripomb, so povedali na velenjski občini in tako odgovorili na negodovanje sosedov, ki občini očitajo, da so zaradi stanovanj ostali brez zelenice in svetlobe.

Kot so za STA povedali na velenjski občini, so si etažni lastniki na Jenkovi cesti s koriščenjem zemljišča, ki je v lasti občine, za vrtove, postavitve igral, stolov, miz in podobno dejansko nezakonito prilastili zemljišče za gradnjo oskrbovanih stanovanj.

Po navedbah občine bi si "vsak želel živeti sredi mesta, hkrati pa imeti sosede čim dlje, a to enostavno ne gre". Pogovori s stanovalci so potekali in bodo še tudi v času gradnje. Znotraj postopkov so izkoristili možnosti, ki so jih imeli, občina pa še naprej ocenjuje, da je to najbolj primerna lokacija za starejše, ki po njenih navedbah zagotovo niso moteči sosedje.

Občina je kot investitor gradnje oskrbovanih stanovanj pri pooblaščenem izvajalcu naročila tudi strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom v času gradnje. Ugotovili so, da ne bodo presežene nobene predpisane vrednosti, skladne z veljavnimi merili varstva pred hrupom.

Velenjska občina je z gradnjo 15 oskrbovanih stanovanj začela ta mesec, vrednost naložbe znaša 1,5 milijona evrov. Kot je ob začetku gradnje povedal velenjski župan Bojan Kontič, se potreba po oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjena starejšim občanom, v Velenju kaže že nekaj let. Stanovanja, ki bodo zgrajena do konca leta 2019, bodo namenjena za eno do dve osebi, velenjska občina pa jih bo oddajala v neprofitni najem.

Izbrana lokacija na Jenkovi cesti je za Kontiča najustreznejša tako s stališča kakovosti bivanja, saj je v bližini dom za varstvo odraslih z možnostjo koriščenja domskih uslug, kot s prostorskega stališča, saj so v neposredni bližini Zdravstveni dom Velenje, lekarna, trgovine in lokalni promet. Po njegovih besedah se v bližini prav tako nahaja Sončni park.

Poleg oskrbovanih stanovanj je načrtovano tudi parkirišče s 24 parkirnimi mesti, od tega bodo tri namenjena invalidom. Oskrbovana stanovanja bodo zgrajena skladno s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je izdalo okoljsko ministrstvo.

Velenjska občina namerava oddati oskrbovana stanovanja v najem na podlagi kriterijev, ki jih bo opredelila v posebnem pravilniku in v katerem bodo prednostno pravico do najema imeli občani Velenja. Status najemnih neprofitnih stanovanj se ne bo spreminjal, je zatrdil Kontič.

Velenjska občina je projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj prijavila na javni razpis za pridobivanje oskrbovanih stanovanj za starejše, ki ga je objavil republiški stanovanjski sklad. Kontič pričakuje, da bo sklad sofinanciral oz. odkupil del oskrbovanih stanovanj v Velenju. Ker je vloga velenjske občine v fazi končnega potrjevanja, končna vrednost sofinanciranja še ni znana.