c S
Na odločitev Slovencev o zaposlitvi močno vpliva ocena medosebnih odnosov 30.09.2018 12:05 Ljubljana, 29. septembra (STA) - Na oceno privlačnosti delodajalca najbolj vplivajo ocena medosebnih odnosov, varnosti in stabilnosti zaposlitve ter ravnotežje med delom in prostim časom, kaže raziskava o privlačnosti slovenskih delodajalcev. Velikost in poznavanje podjetja nista povezana z željo po zaposlitvi, vpliva pa nanjo lastništvo podjetij.

Raziskavo Privlačnost delodajalca partnerjev Competa in Stratkoma je izvedlo podjetje Valicon, ki je na njeni podlagi oblikovalo tudi seznam najprivlačnejših slovenskih delodajalcev v letošnjem letu. To so Krka, Lek, Telekom Slovenije, Akrapovič, Pivovarna Laško Union, Petrol, GEN-I, Porsche Slovenija, Kemofarmacija in Adria Airways, so sporočili iz družbe Stratkom.

Raziskava je zajemala odnos udeležencev do osmih kriterijev, ki vplivajo na znamko privlačnosti delodajalca. Ti kriteriji so medosebni odnosi, možnost razvoja kariere, stimulativno plačilo in druge ugodnosti, zanimivo delo, družbena odgovornost, ugled podjetja, varnost in stabilnost zaposlitve ter ravnotežje med delom in prostim časom.

Kot so med drugim ugotovili avtorji raziskave, so večja podjetja manj zanimiva za zaposlitev kot manjša. Udeleženci so kot bolj zaželena ocenili državna podjetja, predvsem v segmentu varnosti in stabilnosti zaposlitve. Raziskava pa ni pokazala pomembnih razlik med domačim in tujim lastništvom.

Najnižje ocene so podjetja prejela v oceni kakovosti medosebnih odnosov, ki jih udeleženci ocenjujejo kot najpomembnejši dejavnik. Po mnenju udeležencev so odnosi in plačila slabši v večjih podjetjih.

Najbolj pozitivno so udeleženci raziskave sto največjih podjetij ocenili po ugledu in varnosti zaposlitve.

Pomembne razlike so se po besedah avtorjev raziskave pokazale na lestvici zaželenosti med desetimi najprivlačnejšimi in ostalimi delodajalci na lestvici. Med desetimi najprivlačnejšimi delodajalci bi se želeli zaposliti trije od sedmih, v preostalih 90 podjetjih pa zgolj en od petih udeležencev raziskave.

Raziskava je izpostavila tudi razlike med spoloma. Moški in ženske sicer pripisujejo podoben pomen medosebnim odnosom, ustrezni kompenzaciji in razvoju kariere pri odločanju za delodajalca. Varnost, stabilnost zaposlitve, ravnotežje med delom in prostim časom, vsebino dela, družbeno odgovornost ter splošni ugled pa ženske ocenjujejo precej višje kot moški.

Med generacijami ni pomembnih razlik na področju razvoja kariere in vsebine dela. Najbolj se razlikujeta najstarejša in najmlajša generacija. Posamezniki iz t. i. baby boom generacije ostale dejavnike podobe delodajalca ocenjujejo precej višje kot pripadniki generacije Z. To je razumljivo in pričakovano, saj imajo pripadniki generacije Z najmanj izkušenj z delovnim okoljem, medtem ko so se pripadniki baby boom generacije skozi izkušnje naučili ceniti različne dejavnike podobe delodajalca, so še navedli v Stratkomu.

V raziskavo je bilo vključenih sto največjih podjetij v Sloveniji po številu zaposlenih in prihodkih. V njej je sodelovalo 2045 udeležencev, starih od 18 do 60 let, ki so izpolnjevali vse metodološke kriterije relevantnosti vzorca.