c S
Finančno ministrstvo išče nadzornike SDH 28.09.2018 13:20 Ljubljana, 28. septembra (STA) - Ministrstvo za finance je danes objavilo javni poziv za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Zainteresirani kandidati morajo prijave posredovati do 12. oktobra opoldne, so sporočili z ministrstva.

Zainteresirani kandidati morajo prijave posredovati strokovni komisiji, ki jo je imenoval minister za finance Andrej Bertoncelj, sicer nekdanji nadzornik SDH. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo o tem obveščeni po elektronski pošti.

Strokovna komisija na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja za ministra za finance pripravi predlog članov nadzornega sveta SDH, minister pa na podlagi tega predloga seznam kandidatov posreduje v potrditev vladi. Člane nadzornega sveta SDH na predlog vlade imenuje DZ.

Člana nadzornega sveta SDH mora skladno z zakonom o SDH odlikovati osebna integriteta in poslovna etičnost, imeti mora ustrezno izobrazbo druge bolonjske stopnje in vsaj 10 let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb, pri čemer mora pri svojem delu dosegati dobre primerljive rezultate, ne sme pa v zadnjih šestih mesecih imeti funkcije v politični stranki.

Poleg sploh pogojev nadzornik SDH tudi ne sme biti član organa vodenja ali nadzora v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, me sme biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo.

Nadzorni svet SDH mora biti skladno z zakonom sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Vanj morajo biti imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.

Glede na trenutno strokovno strukturo nadzornega sveta SDH imajo prednost kandidati s strokovnim znanjem iz korporacijskega prava ter s strokovnim znanjem upravljanja obveznosti in premoženja.

Zakon o SDH predvideva petčlanski nadzorni svet, a po Bertoncljevem odhodu v upravo holdinga šteje le štiri člane - predseduje mu Damjan Belič, člani pa so Duško Kos, Igor Kržan in Janez Vipotnik.

Do aprila je v nadzornem svetu sedel tudi Bertoncelj, a je bil nato imenovan za začasnega člana uprave SDH, v tem mesecu pa je postal minister za finance. Po Bertoncljevem odhodu, ki je sledil junijskemu odhodu Nade Drobne Popovič, je uprava SDH z Lidijo Glavino za nekaj časa ostala nesklepčna. Zakon in status namreč predvidevata tričlansko upravo.

Nadzorniki so se zato odločili objaviti mednarodni razpis za dva nova člana uprave - iztekel se je v ponedeljek, nanj pa je prispelo 38 prijav, vse iz Slovenije -, zadrego z nesklepčno upravo pa so se odločili rešiti prek sodišča. To je pred enim tednom v upravo SDH začasno imenovalo Vanesso Grmek, ki je bila pred tem svetovalka uprave SDH.