c S
Povračilo zadržanih sredstev EU konec avgusta močno zvišalo proračunski presežek 28.09.2018 11:59 Ljubljana, 28. septembra (STA) - V državni proračun se je v osmih mesecih steklo za 6,4 milijarde evrov prihodkov oz. 9,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 2,3 odstotka na 6,1 milijarde evrov. Presežek je tako znašal 297,8 milijona evrov in je v veliki meri posledica enkratnega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU iz perspektive 2007-2013.

Proračunski presežek je tako v prvih osmih mesecih zaradi povračila EU sredstev, ki jih je Slovenija v prejšnji finančni perspektivi založila za projekte EU iz lastnih sredstev - gre za sredstva, ki so bila že porabljena za uspešno izvedene operativne programe v okviru projektov kohezijskega in strukturnega sklada -, znatno višji. V enakem obdobju lani je državni proračun izkazal 107,6 milijona evrov primanjkljaja.

Prejeta sredstva iz proračuna EU so bila konec avgusta pri 495,8 milijona evrov za dobrih 94 odstotkov večja kot v enakem obdobju lani. Zvišala so se sicer tudi vplačila v evropski proračun, in sicer za 13,7 odstotka na 286 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za finance.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v prvih osmih mesecih znašali 5,4 milijarde evrov, kar je 6,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo zaradi ugodnih razmer na trgu dela za približno 110 milijonov evrov oz. 15,9 odstotka več. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 8,9 odstotka na okoli 581 milijonov evrov, na kar je vplivalo boljše poslovanje podjetij v lanskem letu.

Prihodki od DDV so se zvišali za 6,8 odstotka na približno 2,4 milijarde evrov, gibanje DDV pa je v največji meri odvisno od gibanja in rasti zasebne in državne potrošnje. Glede na enako obdobje lani so bili za 1,5 odstotka nižji dohodki iz trošarin, kar je predvsem posledica manjših prihodkov iz trošarin od energentov in električne energije, manjši pa so tudi prihodki iz trošarin na tobačne izdelke.

Na odhodkovni strani so se tekoči transferi, ki predstavljajo 55,6 odstotka celotnih odhodkov, glede na enako obdobje lani znižali za pol odstotka oz. 15,4 milijona evrov in so znašali 3,4 milijarde evrov.

Med tekočimi odhodki, ki so z dobre dve milijarde evrov predstavljali 34,3 odstotka celotnih odhodkov in so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 1,8 odstotka, so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov zvišale za 4,9 odstotka na 824,2 milijona evrov, kar je predvsem posledica izvajanja dogovora o ukrepih na področju stroškov dela.

Višja sredstva so bila predvsem zaradi izvedbe referenduma, enkratne poravnave Mestni občini Ljubljana in višjih sredstev ministrstva za obrambo za modernizacijo in vzdrževanje materialnih sredstev enot Slovenske vojske.

Glede na primerljivo obdobje lani so bile obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti nižje za 5,9 odstotka oz. okoli 45 milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov, ki so v tem obdobju znašali okoli 723 milijonov evrov, je posledica aktivnega upravljanja javnega dolga.

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se v prvih osmih mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za 4,9 odstotka na približno 824 milijonov evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih osmih mesecih zabeležila približno 12 milijard evrov prihodkov in 11,6 milijarde evrov odhodkov.