c S
Nadaljevanje rasti presežka gospodarstva s tujino 28.09.2018 11:57 Ljubljana, 28. septembra (STA) - V prvi polovici leta se je nadaljevala rast presežka gospodarstva s tujino. Nefinančne družbe so imele primanjkljaj, samo v drugem četrtletju pa so znova ustvarile presežek. Gospodinjstva so povečanje razpoložljivega dohodka namenila tako za potrošnjo kot za varčevanje, je objavil statistični urad.

V prvi polovici leta je presežek ali neto posojanje gospodarstva s tujino znašal 1,71 milijarde evrov ali 7,7 odstotka BDP. V letni primerjavi se je povečal za 511 milijonov evrov. K povečanju presežka so prispevala gibanja tako na tekočem kot tudi na kapitalskem računu.

Primanjkljaj ali neto izposojanje nefinančnih družb je v prvi polovici leta znašal 173 milijonov evrov ali 0,8 odstotka BDP, vendar pa je bil v celoti posledica primanjkljaja, ustvarjenega v prvem četrtletju. Podjetja so namreč v drugem četrtletju spet ustvarila presežek, ki je znašal 104 milijone evrov ali 0,9 odstotka BDP.

Stopnja investiranja ali razmerje med bruto investicijami v osnovna sredstva in bruto dodano vrednostjo je bila v prvi polovici leta 23,4-odstotna in je bila v primerjavi s prvo polovico lani višja za 1,4 odstotne točke.

Država je v prvi polovici leta ustvarila presežek v višini 218 milijonov evrov ali enega odstotka BDP. Prvo polovico lanskega leta je ta sektor zaključil s primanjkljajem. Prihodki države so se v primerjalnem obdobju povečali za 6,4 odstotka, izdatki pa za 3,5 odstotka.

Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev je v prvi polovici leta znašal 13,36 milijarde evrov. V primerjavi s prvo polovico lanskega leta se je povečal za 5,3 odstotka. Stopnja varčevanja gospodinjstev je bila 17,8-odstotna in se je v letni primerjavi zvišala za 0,5 odstotne točke.