c S
Prihodki in odhodki Zpiza bodo letos po oceni 0,7 odstotka nižji 28.09.2018 07:30 Ljubljana, 27. septembra (STA) - Pokojninski zavod je v prvi polovici letošnjega leta zabeležil 2,577 milijarde evrov prihodkov, odhodkov pa je bilo skoraj 1,9 milijona evrov manj, izhaja iz polletnega poročila zavoda, s katerim se je danes seznanil svet zavoda. Po zavodovi oceni bodo odhodki in prihodki letos v primerjavi z načrtovanimi 0,7 odstotka nižji.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) na podlagi ugodnejše pomladanske napovedi gospodarskih gibanj in nižje rasti števila upokojencev ocenjuje, da bodo letos skupni prihodki in odhodki izravnani v višini 5,312 milijarde evrov, kar je 39,5 milijona evrov manj od načrtovanega. Še zlasti se gospodarska rast v državi pozna pri prihodkih, je na seji dejal namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič. Po oceni bodo sredstva iz prispevkov za socialno varnost letos namreč kar 2,7 odstotka višja od načrtovanih.

Predvsem zaradi višjih davčnih prihodkov v primerjavi z načrtovanimi je ocenjeno, da bodo sredstva iz državnega proračuna za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda letos za 9,9 odstotka oziroma 95 milijonov evrov nižja od načrtovanih v finančnem načrtu za letos in bodo znašala 865,6 milijona evrov.

Za pokojnine je bilo v prvem polletju letos izplačanih 2,2 milijarde evrov oziroma 49,4 odstotka načrtovanega zneska za letos. Pri tem so bila od načrtovanih nižja predvsem sredstva za starostne pokojnine, saj se je povprečno število starostnih upokojencev povečalo le za 1,4 odstotka. To je 0,9 odstotne točke manj od stopnje rasti, predvidene za letos. Starostnih upokojencev je bilo junija sicer 444.384.

Glede na manjšo rast števila starostnih upokojencev od pričakovane zavod, ki je v finančnem načrtu za letos predvidel 2,3-odstotno rast, ocenjuje, da bo povečanje letos le 1,6-odstotno.

Zapadlih neplačanih prispevkov je bilo konec junija 238 milijonov evrov, kar je v primerjavi s koncem leta 2017 5,7 odstotka oz. dobrih 14 milijonov evrov manj, je še povedal Klarič.

Predstavnica delodajalcev v svetu zavoda Tatjana Čerin je v razpravi izpostavila podatek iz polletnega poročila, da bo po oceni delež davkov in prispevkov v strukturi skupnih prihodkov najvišji od leta 1996. "Tako smo res lahko optimistični," je dejala. Glede na to se ji zdi nerazumen ukrep iz koalicijske pogodbe, po katerem bi se prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jo plačujejo delodajalci, dvignila.

Predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek pa je ob ugodnejših trendih na pokojninskem področju pozvala k razmisleku o valorizaciji dodatka za pomoč in postrežbo in invalidnine za poškodbo pri delu.

Člani sveta so danes obravnavali tudi upravljanje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), katerega upravljavec je Kapitalska družba (Kad). Število zavarovancev v skladu se je lani povečalo za 751, tako da je bil v njem konec leta 2017 46.901 zavarovanec. Lani se je poklicno upokojilo 134 zavarovancev, je povedala članica uprave Kada Goranka Volf.

Kot največji problem je izpostavila plačevanje prispevkov delodajalcev za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in pozvala k ureditvi tega vprašanja. Svet je tako s sklepom pozval vlado in ministrstvo za delo k pripravi zakonskih sprememb, ki bi celovito uredile to področje.

Pri obravnavi poročila javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za lani pa so se osredotočili na poslovanje invalidskega sklada. Vodstvo sklada so pozvali, da v svojih prihodnjih poročilih podrobneje predstavi finančno poslovanje na invalidskem področju.