c S
Upravitelj za stečaj pivškega Javorja 28.09.2018 07:30 Pivka, 27. septembra (STA) - Potem ko je sodišče pred dobrim mesecem uvedlo prisilno poravnavo pivškega Javorja, je upravitelj Leon Benigar Tošič zdaj predlagal stečaj podjetja. Pri nadzoru nad poslovanjem je namreč ugotovil, da dolžnik edinemu zaposlenemu ni izplačal julijske in avgustovske plače, prav tako niso bili obračunani in plačani davki in prispevki.

Sodišče je prisilno poravnavo družbe Javor Pivka v likvidaciji sprožilo 21. avgusta, Benigar Tošič pa se je po začetku postopka seznanil s poslovno dokumentacijo in med drugim pridobil tudi podatke o zaposlenih v družbi. V Javorju je zaposlen le en delavec za določen čas od 25. julija do 24. oktobra letos, ki je zadolžen za urejanje okolice nepremičnin.

Benigar Tošič je pri nadzoru nad poslovanje družbe, kot izhaja iz današnje objave na Ajpesu, ugotovil, da edinemu zaposlenemu nista bili izplačani julijska in avgustovska plača, prav tako pa niso bili obračunani in plačani s plačama povezani davki in prispevki. Upravitelja je o tem obvestil tudi zaposleni.

Ker je Javor Pivka 15 dni zamudil s plačilom plače ter davkov in prispevkov, je Benigar Tošič vložil ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave. V njem predlaga, da sodišče ustavi prisilno poravnavo in izda sklep o začetku stečaja.

Saga Javorja Pivka v likvidaciji, za katerega je bil doslej že štirikrat umaknjen stečaj, se tako nadaljuje.