c S
Vlada o gospodarskih temah 27.09.2018 15:31 Ljubljana, 27. septembra (STA) - Vlada se je seznanila z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj Umarja, ki so za letos precej nižja od spomladanskih pričakovanj. Kot skupščina DUTB je potrdila naložbeno politiko in politiko upravljanja sredstev ter se odločila, da ne bo liberalizirala vseh cen naftnih derivatov.

Umar Sloveniji za letos po novem napoveduje 4,4-odstotno realno rast BDP, potem ko je v spomladanski napovedi pričakoval 5,1-odstotno rast. Napoved za 2019 je znižal s 3,8 na 3,7 odstotka, za 2020 pa zvišal s 3,2 na 3,4 odstotka.

S tem ko je rast BDP lani presegla mejo 2,5 odstotka, so se izpolnili pogoji za prenehanje veljavnosti varčevalnih ukrepov na področju družinske in socialne politike, sprejetih v času krize. Vlada je zato ministrstvu za delo naložila pripravo ocene finančnih učinkov sproščenih ukrepov.

Vlada je potrdila naložbeno politiko in politiko upravljanja sredstev, ki določa jasnejše kriterije in bolj transparentno upravljanje sredstev. DUTB je politike dopolnila na podlagi revizije računskega sodišča za leti 2014 in 2015, v katerih je po mnenju sodišča poslovala negospodarno.

Vlada je izdala uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Način izračunavanja cen se ne spreminja; cene 95-oktanskega bencina in dizla po državi bodo še naprej določene na vsakih 14 dni. Izjema so bencinske črpalke ob avtocestah in hitrih cestah, kjer cene trgovci določajo sami.

Vlada je menila, da Slovenija lahko podpre predlog sprememb glede skupnega sistemu DDV v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom, a le, če se zagotovi omejena možnost izbire uporabe splošne obrnjene davčne obveznosti za države članice.

Vlada se strinja s povečanjem kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD) in Mednarodne finančne korporacije (IFC). Za IBRD bo namenila 5,21 milijona dolarjev, dodaten kapital na vpoklic bo znašal 34,3 milijona dolarjev, za IFC pa 5,6 milijona dolarjev.

Za državnega sekretarja v ministrstvu za okolje in prostor je vlada imenovala Simona Zajca, ki je v prejšnjem sklicu DZ opravljal funkcijo poslanca.