c S
Vlada potrdila dopolnjene politike delovanja DUTB 27.09.2018 14:03 Ljubljana, 27. septembra (STA) - Vlada je kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) potrdila naložbeno politiko in politiko upravljanja sredstev, ki določa jasnejše kriterije in bolj transparentno upravljanje sredstev. DUTB je politike dopolnila na podlagi revizije računskega sodišča za leti 2014 in 2015, v katerih je po mnenju sodišča poslovala negospodarno.

V novi politiki je definiran izračun denarnih sredstev in prostih denarnih sredstev, opredeljen je način uporabe prostih denarnih sredstev, jasneje so določena načela in kriteriji upravljanja sredstev, kriteriji za ugotavljanje izpostavljenosti do kreditnih institucij in obvladovanje tveganja naložb, jasneje so opredeljeni poročanje, spremljanje in merjenje uspešnosti upravljanja naložb ter pristojnosti upravnega odbora, finančnega direktorja, zakladnika in upravljavcev terjatev in premoženja, dodatno pa so določene pristojnosti izvršnega direktorja, so po današnji seji vlade sporočili iz urada za komuniciranje.

Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank določa, da upravni odbor DUTB sprejme naložbeno politiko in politiko upravljanja sredstev za plačilo posojil in izdanih vrednostnih papirjev, potrdi jo vlada. Ta je naložbeno politiko in politiko upravljanja sredstev nazadnje sprejela konec oktobra 2016, na podlagi revizijskega poročila računskega sodišča o pravilnosti in smotrnosti poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015 pa je DUTB pripravila dopolnjeno politiko.

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015 glede pravilnosti poslovanja DUTB izreklo negativno mnenje. O smotrnosti poslovanja v letih, ko sta DUTB vodila Lars Nyberg in Torbjörn Mansson, pa je menilo, da je bilo to neučinkovito in negospodarno. Ministrstvo za finance je takrat izpostavilo, da je ministrstvo v času od obravnavanega obdobja okrepilo nadzor nad DUTB, v DUTB pa so zagotovili, da bodo predlagane spremembe udejanjili v najkrajšem možnem času.