c S
Študentski status prinaša številne ugodnosti 27.09.2018 08:26 Ljubljana, 27. septembra (STA) - Študentski status velja od 1. oktobra do 30. septembra v naslednjem letu, študent pa ga pridobi z vpisom v dodiplomski ali podiplomski študijski program. S statusom lahko študent uveljavlja pravico do zdravstvenega varstva, prehrane, bivanja in prevoza, štipendiranja in dela prek študentskih servisov, z njim pa uveljavlja tudi pravice pri študiju.

Študent svoj status izkazuje s študentsko izkaznico, lahko pa tudi s potrdilom o vpisu (predvsem na začetku 1. letnika, ko študentske izkaznice še niso izdelane) v kombinaciji z osebnim dokumentom.

S statusom lahko študent uveljavlja pravico do zdravstvenega zavarovanja, subvencionirane prehrane, subvencioniranega prevoza z javnim prevozom, štipendiranja, družinske pokojnine, opravljanja občasnih in začasnih del preko študentskega servisa in možnosti bivanja v študentskem domu.

S statusom študent uveljavlja tudi študijske pravice: brezplačne pristope na izpite in udeležbo na predavanjih, pravico do prepisa ali ponavljanja in druge. Te pravice sicer ureja zakon o visokem šolstvu.

Po zakonu lahko študent letnik ponavlja enkrat, v tem primeru pa nima pravice do absolventskega staža ali do prepisa. Zakon o visokem šolstvu namreč določa, da lahko študent redno študira do konca trajanja študijskega programa plus dodatno eno leto, v za kar se šteje ponavljanje, prepis ali absolventski staž.

Status študentu se lahko iz upravičenih razlogov tudi podaljša, a največ za eno leto. Med upravičene razloge po navedbah Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) sodijo daljša bolezen, aktivno sodelovanje v organih univerze, sodelovanje na vrhunskih športnih, kulturnih in strokovnih prireditvah, izjemne družinske in socialne razmere, status študenta s posebnimi potrebami. Tudi študentke in študenti, ki v času študija postanejo starši, imajo pravico do podaljšanja statusa za eno leto za vsakega otroka.

Status študentu preneha, če diplomira, se izpiše, se ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, je izključen in ne dokonča študija do konca dodatnega leta (absolventa).

Ob izgubi statusa prenehajo tudi vse pravice iz tega naslova, prav tako študijske pravice. Pri slednjih imajo zavodi v svojih notranjih aktih sicer možnost ureditve prehodnega obdobja za študente z izgubo statusa na način, da imajo še vedno možnost udeležbe na predavanjih in brezplačne izpite vsaj še eno leto, v večini primerov pa tudi dlje. Vsak visokošolski zavod te posebnosti določa sam, pojasnjujejo na ŠOS.