c S
Ob novi organizacijski strukturi CSD zlasti želje po več kadrih 27.09.2018 07:59 Ljubljana/Maribor/Novo mesto/Metlika, 27. septembra (STA) - Po novi organizacijski strukturi centrov za socialno delo (CSD), ki bo začela veljati 1. oktobra, se bo 62 dosedanjih centrov spojilo v 16 območnih, dosedanji pa bodo postali njihove enote. Marjana Bravc in Irena Kralj, ki bosta vodili centra v Mariboru in Novem mestu, ne pričakujeta večjih težav, želita pa si več kadra.

Dosedanji CSD Maribor, v katerem je bilo 130 zaposlenih, je bil največji center v državi, je za STA povedala direktorica centra Marjana Bravc, ki bo po novem kot v. d. direktorice vodila območni CSD Maribor. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je odločilo, da se dosedanji mariborski center po novem razdeli v dve enoti. Na enoto Maribor Center bo prišlo približno 74.000 prebivalcev, na enoto Maribor Tezno pa nekaj nad 65.000, je povedala Bravčeva. V območnem centru bodo poleg omenjenih dveh enot še enote Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica in Lenart.

Dobre prakse med centri se bodo lažje širile

Nekateri centri so po besedah Bravčeve razvili boljše prakse od drugih in jih bodo v novem sistemu lažje prenesli na ostale, ker bo komunikacija med 16 centri lažja kot med 62. Tudi ministrstvu bodo po njenem pričakovanju lažje sporočili svoje ugotovitve iz prakse in predloge za naprej.

Družba se namreč hitro spreminja in centri morajo biti prilagojeni temu, je poudarila. Družba se stara, potreb po skrbništvu je vedno več, pri razpadih družin pa je vedno več primerov, ko je potrebna vključitev centra. Ta mora po njenem pojasnilu poskrbeti, da imajo otroci še vedno ustrezne stike z obema staršema.

Morebitnih težav pri usklajevanju posameznih enot novih centrov ne predvideva. Nasprotno, obravnava posamezne družine, ki ima težave na več področjih, bo lažja, je ocenila. Strokovni delavci, ki delajo denimo na področju družin, in tisti, ki delajo na področju transferov, se bodo lažje posvetovali, je ocenila.

Z novo ureditvijo več racionalnosti

Bravčeva meni, da nova ureditev prinaša več racionalnosti pri delu centrov. S poslovnimi zadevami se bo zdaj ukvarjalo le 16 direktorjev območnih centrov, medtem ko je bila to do zdaj naloga kar 62 direktorjev centrov. Tudi z računovodstvom se ne bo treba ukvarjati 62 centrom, je ilustrirala.

Kot prednost v novi ureditvi nadalje vidi to, da bo v novoustanovljenih centrih kot organ zavoda deloval tudi svet lokalnih skupnosti. Vanj bodo imenovani predstavniki lokalnih skupnosti na območju, ki ga pokriva center. Vloga sveta bo predvsem povezovanje centra in lokalne skupnosti ter sodelovanje pri oblikovanju politik na področju socialnega varstva. "Svet bo centru posredoval informacije iz občin, na katero problematiko naj bodo pozorni," je pojasnila.

Območni center Maribor je na osnovi reorganizacije dobil osem dodatnih zaposlitev, od tega za strokovno delo tri. Vendar bodo morali na dolgi rok dobiti več strokovnih delavcev, je opozorila.

Uporabnike pa je spomnila, da se bo enota Maribor Center predvidoma 1. februarja prihodnje leto preselila v prostore v središču mesta, medtem ko bodo vse ostale službe ostale na sedanji lokaciji na Zagrebški ulici.

V majhnem CSD Metlika največja težava nadomeščanje

Za direktorico sedanjega CSD Metlika Ireno Kralj, ki bo prevzela vodenje območnega CSD Dolenjska in Bela krajina s sedežem v Novem mestu, bo 1. oktober prinesel veliko spremembo. Medtem ko ima center v Metliki šest zaposlenih, jih bo imel območni center skoraj 80. V njem bodo poleg metliške še enote Novo mesto, Črnomelj in Trebnje.

V centru v Metliki so bili po njenih besedah navajeni delati na posameznih področjih samostojno. Strokovni delavec se je sicer posvetoval z njo kot direktorico, a je za končno odločitev iskal pomoč tudi zunaj centra v Metliki. Po novem pa bo po njeni oceni lažje, ker bodo znotraj novega CSD delovali timi, ki bodo pregledali sorodne primere iz več enot in lažje našli primerno rešitev. "Obravnava bo bolj poenotena in poglobljena, kar bo za uporabnika boljše," je prepričana.

"Do zdaj je bil določen primer le problem Metlike, po novem pa bo znotraj območnega centra omogočeno povezovanje in sodelovanje strokovnih delavcev med seboj," je ilustrirala. Upa, da bo sodelavce lahko prepričala, da je posamezen problem skupen in da bo vsak razmišljal o možnih rešitvah zanj.

Še vedno pa po njenem opozorilu ostaja problem kadrovske podhranjenosti. "Brez dodatnega kadra ne bomo mogli izboljšati dela," je poudarila.

Reorganizacija CSD poleg spremembe organizacijske strukture CSD vključuje tudi uvedbo informativnega izračuna, ki je napovedan za 1. januar 2019, in socialno aktivacijo dolgotrajno brezposelnih in socialno izključenih, ki poteka v času od leta 2017 do 2022.

Novo mrežo CSD bodo poleg omenjenih CSD Maribor in CSD Dolenjska in Bela krajina sestavljali še CSD Ljubljana, Celje, Osrednja Slovenija - vzhod, Osrednja Slovenija - zahod, Gorenjska, Koroška, Savinjsko-Šaleška, Pomurje, Spodnje Podravje, Zasavje, Posavje, Primorsko - Notranjska, Severna Primorska in Južna Primorska.