c S
S prihodnjim tednom v veljavi novi pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov 26.09.2018 08:31 Ljubljana, 26. septembra (STA) - S ponedeljkom bo v veljavo stopil novi pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Z njim v Sloveniji vpeljujemo standarde Hotelstars za hotele, posodobljeni bodo tudi standardi za ostale nastanitvene obrate. Vsi ponudniki namestitev bodo imeli pol leta časa, da kategorijo svojega nastanitvenega obrata uskladijo z novim pravilnikom.

Standardi Hotelstars predstavljajo usklajen katalog kriterijev za klasifikacijo hotelov oziroma nastanitvenih obratov, da se tako gostu kot tudi hotelirju in uslužbencem zagotovi večjo preglednost in varnost. V združenje Hotelstars je vključenih 17 držav, med njimi so tudi Avstrija, Nemčija, Madžarska, Češka in Švica, so pred začetkom veljavnosti sporočili z gospodarskega ministrstva.

Prav mednarodno primerljivost podeljenih "zvezdic" slovensko turistično gospodarstvo ocenjuje kot eno največjih pridobitev novega sistema.

Sicer velja, da je bil dosedanji slovenski sistem ocenjevanja bolj administrativno naravnan, medtem ko Hotelstars daje izrazito velik poudarek kakovosti. V dosedanjem sistemu so na primer merili velikost sob in površino oken, v novem pa je več poudarka danega luksuzni opremi, vzdušju, čistoči in vzdrževanju.

Kategorizacijo morajo opraviti hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, apartmaji, počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo in marine. Kategorija se označuje z zvezdicami, razen v primeru turističnih kmetij, pri katerih se ocena izraža s številom pridobljenih jabolk.

Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega pravilnika v roku pol leta od njegove uveljavitve. To pomeni, da se bodo morali do 1. aprila prihodnjega leta nastanitveni obrati na novo kategorizirati. Izjema so obrati v najvišjih kategorijah, ki so jih ocenili ocenjevalci in jim kategorija še velja. Tem bo kategorija veljala do izteka veljavnosti.

Gospodarsko ministrstvo je v preteklih dneh pripravilo tudi strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov, čeprav njihovo sodelovanje v postopku ocenjevanja ne bo več nujno. V preteklosti je namreč veljalo, da se nastanitveni obrati do treh zvezdic lahko samoocenijo, nastanitvene obrate višjih kategorij pa morajo oceniti usposobljeni ocenjevalci.

Vendar je leta 2014 upravno sodišče v sodbi odločilo, da ocenjevalci nastanitvenih obratov nimajo pravne podlage za delovanje. Če bi z novim pravilnikom želeli znova uveljaviti sistem obveznih ocenjevalcev, bi torej to morali urediti v zakonu o gostinstvu.

Da bi se izognili podaljševanju postopka uvajanja kategorizacije z negotovim izidom, so se na ministrstvu odločili za drugo pot. Tako sedaj tudi najvišjih kategorij ne bo določal več ocenjevalec nastanitvenih obratov, ampak obrat sam. Obrat pa s tem v celoti prevzema tudi odgovornost za pravilnost kategorije.

Zato se bo lahko obrat, na primer hotel, po pomoč še vedno obrnil na usposobljene ocenjevalce, ki lahko delo opravijo zanj. Ob tem bo ministrstvo uvedlo tudi mehki nadzor s strokovno komisijo, ki bo izvajala testne ocene in jih primerjala z ocenami, ki si jih bodo nastanitveni obrati podelili sami.

Če bo ta skupina odkrila manjša odstopanja, bodo nastanitveni obrat le prijazno opozorili. Če bodo odstopanja večja, pa se bo s tem ukvarjalo gospodarsko ministrstvo, ki bo lahko v skrajnosti obvestilo tudi tržni inšpektorat. Ta bo namreč imel edini pristojnost sankcioniranja.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj so spomnili še, da kategorizacija nastanitvenih obratov pomeni le tehnični vidik zagotavljanja kakovosti, medtem ko je za zagotovitev celovite kakovosti turistične ponudbe in izkušnje turista na posamezni destinaciji potrebnega še veliko več. Med projekti, ki jih ministrstvo in Slovenska turistična organizacija (STO) pripravljata za izboljšanje ponudbe v prihodnje, je izbor petzvezdičnih doživetij.

Gre za izbrana doživetja, ki bodo izpostavljena in jih bo država promovirala pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences. Prvo odpiranje prijav, ki bodo prispele na javni poziv, je predvideno za oktober.