c S
Na kratko iz gospodarstva 26.09.2018 07:21 Ljubljana, 25. septembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba Mlino, ki razpolaga z več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe Vipa Holding v likvidaciji, je na to družbo podala zahtevo za sklic skupščine. Na skupščini Vipe Holding naj delničarji odločajo o predlogu za ustavitev postopka likvidacije družbe, razrešitev likvidacijskega upravitelja in nadaljevanje družbe, spremembi statuta družbe, odpoklicu člana nadzornega sveta in o imenovanju novega ter o imenovanju revizorja za letos, je Vipa Holding danes objavila prek spletne strani Ljubljanske borze.

V družbi Union Hoteli so navedli, da je skupščina konec avgusta razveljavila sklep prejšnje o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in upravnemu odboru podelila novo pooblastilo. Tako bo družba nadaljevala s pridobivanjem lastnih delnic do konca avgusta 2021 v predpisanem okvirju nakupne cene, skupni delež vseh pridobljenih delnic skupaj s temi, ki jih družba že ima, pa ne sme preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe, je družba danes sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze.

KD Group je obvestila, da je mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings za družbo KD Group ohranila kreditno bonitetno oceno BB in oceno glede gibanja bonitetne ocene "Rating Watch Negative" ter se odločila, da iz poslovnih razlogov umakne bonitetno oceno za družbo KD Group. Ohranitev ocene glede gibanja bonitetne ocene je posledica dejstva, da postopek prodaje celotnega kapitalskega deleža v naložbi Adriatic Slovenica še ni bil zaključen, so navedli prek spletne strani Ljubljanske borze.

S sodno poravnavo se je zaključil postopek preizkusa denarne odpravnine, ki ga je VZMD sprožil po iztsinitvi malih delničarjev iz družbe Kompas Hoteli Bled. Stranke postopka so se strinjale, da primerna denarna odpravnina znaša 17 evrov na delnico, kar je 64 odstotkov več od prvotno določene denarne odpravnine. Mali delničarji so tako po odpravnini v višini 10,37 evra na delnico upravičeni še do dodatne v višini 6,63 evra na delnico, so danes sporočili iz VZMD.

DUTB je vnovič objavila vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini v Ljubljani oz. za 30 v večini nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 kvadratnih metrov. Informativna prodajna cena je določena v višini sedmih milijonov evrov plus davek, rok za sprejem zavezujočih ponudb je tokrat postavljen do vključno 24. oktobra do 12. ure.

Intespar je sporočil, da bo nakupovalno središče Center Vič v Ljubljani po polletni prenovi v četrtek znova zaživelo. Šlo je za prvo prenovo centra, za katero je bilo namenjenih šest milijonov evrov. Prenovljeni Center Vič se razprostira na 15.600 kvadratnih mestih, kjer je obiskovalcem na voljo skupno 31 trgovin in lokalov.

Predsednik japonske razvojne agencije Nedo Hiroaki Ishizuka, ki je se mudi v Sloveniji v okviru podpisa memoranduma in pogodbe za drugo fazo sodelovanja na področju razvoja in vzpostavitve napredne infrastrukture, pametnih omrežij in pametnih skupnosti v okviru projekta Nedo, se je danes srečal z državno sekretarko na ministrstvu za zunanje zadeve Simono Leskovar. Ta je pozdravila nadaljevanje partnerstva med Slovenijo in Japonsko ter aktivnosti Elesa in Hitachija ter drugih partnerjev.