c S
Ukaz o povišanju vojaških plač bodo dopolnili in na novo definirali upravičence 26.09.2018 07:22 Ljubljana, 25. septembra (STA) - Načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajor Alan Geder bo ukaz o povišanju vojaških plač iz junija dopolnil in v njem ponovno definiral pripadnike SV, ki se jim za povečan obseg dela lahko izplačuje dodatek v višini 19 odstotkov. Za preostale bodo za plačilo povečanega obsega dela uporabili druge finančne vzpodbude.

Tako so se namreč po navedbah obrambnega ministrstva dogovorili na ponedeljkovem sestanku ministra Karla Erjavca z Gederjem in vodjo notranje revizijske službe ministrstva Mojco Ferjančič Podbregar, katerega namen je bil razrešiti dilemo, ali je bil Gederjev ukaz o povišanju plač pripadnikom SV dejansko neskladen z zakonom. Notranja revizorka je namreč ugotovila, da je bilo do povišanja plače po tem ukazu upravičenih preveč pripadnikov SV.

Na obrambnem ministrstvu so bili v ponedeljek z informacijami precej skopi. Pojasnili so, da so se poenotili o tolmačenju vladnega sklepa iz leta 2008, na podlagi katerega je Geder sredi junija pripadnikom SV dvignil mesečno osnovno bruto plačo (brez dodatkov) za 19 odstotkov. Svoj ukaz pa je utemeljil s tem, da je SV precej kadrovsko podhranjena, obseg nalog pripadnikov vojske pa se ni spremenil, zaradi česar so obstoječi pripadniki bolj obremenjeni.

Na ponedeljkovem sestanku so ugotovili, "da zaradi zmanjševanja številčnega stanja SV ob nezmanjšanem obsegu nalog SV obstajajo upravičeni razlogi, da se izkoristijo finančne spodbude, ki so na voljo za plačilo povečanih naporov in obsega dela in ki jih je zakonodajalec v ta namen tudi predvidel".

Kot so za STA pojasnili danes, je bilo glede na revizijsko poročilo in razpravo udeležencev sestanka dogovorjeno, "da načelnik Generalštaba SV dopolni ukaz in v njem ponovno definira pripadnike SV, ki so angažirani v odzivnih silah ali so na drugih nujnih nalogah, katerim se za povečan obseg dela skladno z vladno uredbo lahko izplača dodatek v višini 19 odstotkov. Za preostali del pripadnikov SV, pa se za plačilo povečanega obsega dela uporabi druge finančne spodbude, ki so na voljo za zaposlene v javni upravi."

Na sestanku so se dogovorili, da se za nadomestila za povečan obseg dela za opravljanje nalog, ki ne sodijo v okvir omenjenega sklepa vlade, lahko med drugim uporabi možnost izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Na ministrstvu so zagotovili, da do sedaj izplačanih dodatkov na podlagi omenjenega ukaza pripadnikom SV ne bo treba vračati. Obrambni minister Erjavec je sicer že prejšnji teden izrazil prepričanje, da si tisti pripadniki Slovenske vojske, ki operativno delujejo, prav gotovo zaslužijo teh dodatnih 19 odstotkov. "Ali je bil ukaz pravilno izveden ali ne, pa je stvar preučitve. Ko bomo preučili, bomo, če je prišlo do napake, to odpravili, nihče pa ne bo za nazaj kar koli vračal," je zagotovil.

Notranjo revizijo ukrepa je v zadnjih dneh svojega mandata odredila prejšnja obrambna ministrica Andreja Katič, ki je sicer ukaz o povišanju vojaških plač potrdila.