c S
Upravo Hita razrešili zaradi slabega poslovanja 25.09.2018 16:11 Nova Gorica, 25. septembra (STA) - Nadzorni svet je upravo Hita, ki sta jo od aprila lani sestavljala predsednik Janez Mlakar in član Tevž Korent, na ponedeljkovi seji odpoklical zaradi slabega poslovanja v letošnjem letu. Kot je danes povedal predsednik nadzornega sveta Hita Marjan Pintar, so Mlakarja že nekaj mesecev opozarjali, sedaj pa so morali ukrepati.

Čeprav je bilo poslovanje novogoriške igralniške družbe pozitivno, pa uprava ni dosegala niti ciljev, ki si jih je sama zastavila, je pojasnil Pintar.

Mlakar poleg tega kljub pozivom nadzornega sveta tudi ni predlagal tretjega člana uprave. V skladu s statutom bi morali namreč Hitovo upravo sestavljati štirje člani - poleg predsednika in dveh članov še delavski direktor.

"Niso uresničili zastavljenih ciljev, ki si jih je uprava sama zastavila v letnem poslovnem načrtu. Ti dosežki bistveno odstopajo od pričakovanj in tudi od rezultatov lanskega leta," je povedal Pintar. Omenil je tudi vrsto kršitev obveznosti, pri čemer je izpostavil predvsem neimenovanje člana uprave s strani predsednika, kot je to določeno v statutu. "Poleg tega je tukaj tudi vrsta drugih kršitev, ki jih ne bi našteval," je dodal.

Kljub krivdni razrešitvi zdaj že nekdanje uprave kazenskih ovadb zoper oba člana ne bodo vložili. Pintar je pojasnil, da bi kljub vsemu zelo težko ovrednotili, za koliko naj bi bila družba oškodovana. "Odločitve nadzornega sveta niso usmerjene v smislu sprožitve kazenskega postopka, pač pa predvsem zaradi zagotovitve pogojev za nadaljnje pozitivno poslovanje in doseganje ciljev, ki so pred družbo postavljeni," je še dejal.

Prav tako ne želijo prelagati odgovornosti na prejšnji nadzorni svet Hita, ki je med vsemi prijavljenimi kandidati izbral prav Mlakarja, pa čeprav ni imel nikakršnih izkušenj na področju igralništva. Prav to naj bi po Pintarjevem mnenju vplivalo na slabo poslovanje igralniške družbe.

Nadzorni svet je že v ponedeljek sklenil, da bo za čas do izvedbe javnega razpisa, vendar za največ 60 dni, Hit začasno kot predsednik uprave vodil Danjel Mlečnik. Pintar pa danes ni želel povedali, ali bodo pri izbiri novega predsednika uprave dali po zadnji izkušnji morda prednost kandidatu iz domačega okolja ali dobremu poznavalcu igralniške dejavnosti. Ostro je zanikal, da bi odpoklicu uprave botrovali politični razlogi.

Novogoriški župan Matej Arčon razlogov za odpoklic uprave Hita ne pozna: "Verjamem pa, da so nadzorniki tehtno premislili o teh razlogih in sprejeli tudi odgovorno odločitev. Seveda pa mi je kot županu v interesu, da uprava dobro posluje, da uprava dobro deluje in da je tudi vpeta tudi v lokalno okolje."

Dodal je še, da ni nikakršna skrivnost, da je poslovanje družbe slabo. Kljub temu se še ni odločil, ali bo predsednika nadzornega sveta Hita povabil na sejo Mestnega sveta Nova Gorica, da jim kot lastnikom kaj več pove o poslovanju družbe.

V popoldanskih urah se je pisno odzval tudi nekdanji predsednik uprave Mlakar. Povedal je, da ga je skupaj s Korentom nadzorni svet razrešil nepričakovano.

"Z razrešitvijo se ne strinjava in bova uporabila vsa pravna sredstva. Ves čas trajanja najinega mandata sva z družbo upravljala kot dober gospodar in prepričana sva, da sva jo vodila dobro," je dejal. Dodal je, da je Hit v prvih osmih mesecih v vseh divizijah razen segmenta igralniških miz dosegel poslovanje nad načrti. Čisti poslovni izid v tem času je bil 1,3 milijona evrov.

"Mislim, da so podatki dovolj jasni, da ni bilo razlogov za kakršno koli razrešitev. Razloge zanjo bo moral javnosti in sodišču predstaviti nadzorni svet," je še zapisal.