c S
Slovenija napredovala na lestvici ekonomske svobode 25.09.2018 14:06 Ljubljana, 25. septembra (STA) - Na letošnji lestvici ekonomske svobode, ki jo objavljata inštituta Visio iz Slovenije in Fraser iz Kanade, Slovenija zaseda 71. mesto med 162 državami in ozemlji. Čeprav je v primerjavi z lanskim poročilom Slovenija minimalno zmanjšala obseg ekonomske svobode, je zaradi večjega upada v drugih primerljivih državah sama napredovala po lestvici.

Glede na letošnje poročilo Ekonomska svoboda sveta, ki prikazuje stanje v letu 2016, največ ekonomske svobode uživajo prebivalci Hongkonga, ki je prejel 8,97 od 10 možnih točk, sledijo mu Singapur, Nova Zelandija in Švica, ki je najbolje uvrščena evropska država. Med državami EU se je najvišje uvrstila Irska, ki zaseda peto mesto. Lestvici so se letos pridružile Belorusija, Irak in Sudan.

Slovenija je letos prejela oceno 7,05 in se tako med 162 državami in ozemlji uvrstila na 71. mesto. Za eno mesto je prehitela Črno goro in za štiri mesta Hrvaško ter za tri mesta zaostala za Makedonijo.

"Slovenija že tri leta stopica na mestu, saj vlada Mira Cerarja z lepotnimi popravki v obliki tako imenovanih mini reform in prestrukturiranj javnih politik ni prispevala k povečanju ekonomske svobode. Zgolj špekuliramo lahko, ali bo vlada Marjana Šarca razumela, da je večja ekonomska svoboda nujni pogoj za povečanje konkurenčnosti gospodarstva, dolgoročno gospodarsko rast in tako povečanje blaginje Slovenk in Slovencev," je ob tem zapisala predsednica Visio instituta Tanja Porčnik.

Med petimi področji je Slovenija najboljšo uvrstitev dosegla na področju trdnosti valute, in sicer 24. mesto (ocena 9,52). Na področju pravni sistem in lastninske pravice se je uvrstila na 38. mesto (ocena 6,22), 45. mesto je dosegla na področju svoboda mednarodne trgovine (ocena 7,88), pri predpisih je zasedla 99. mesto (6,85), na področju obseg (para)države pa 146. mesto (4,78).

Podrobnejša analiza področja predpisov razkrije, da je Slovenija bila ocenjena s 7,91 (108. mesto) na pod-področju predpisov kreditnega trga, s 6,08 (98.) na pod-področju predpisov trga dela in s 6,54 (73.) na pod-področju predpisov o poslovanju.

"Slovenija je naredila pozitiven premik na področju ekonomske svobode, ko je zmanjšala obseg državnega lastništva podjetij in investicij. Obenem pa zaznavamo, da je sodstvo postalo manj nepristransko, policija je manj zanesljiva in več gospodarskega kriminala je prisotnega v Sloveniji," navaja Porčnikova.

Poročilo temelji na javno dostopnih podatkih, objavljenih v mednarodnih organizacijah, kot so Svetovni gospodarski forum, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska banka za obnovo in razvoj, Združeni narodi in Svetovna trgovinska organizacija. Ker se podatki v določenih državah objavijo z večletno zamudo, poročilo Ekonomska svoboda sveta meri ekonomsko svobodo z dveletnim zamikom.

Kot med drugim še navajajo na inštitutu Visio, so v državah z večjo ekonomsko svobodo ljudje bolj zadovoljni s svojim življenjem, večja je tudi enakopravnost pred zakonom med moškimi in ženskami, politične pravice in državljanske svoboščine pa so v ekonomsko svobodnih državah bistveno bolj prisotne kot v ekonomsko nesvobodnih državah.