c S
Za določitev trase hitre ceste Ormož-Ptuj potrebna nova okoljska študija 25.09.2018 13:17 Markovci, 25. septembra (STA) - Župani občin ob trasi hitre ceste Ormož-Ptuj, ki je s prvimi pripravljalnimi deli Pomgrada na območju viadukta Sejanca vendarle dočakala začetek gradnje, so se na današnjem sestanku v Markovcih seznanili z zadnjimi informacijami države o umeščanju trase v prostor. Sredi leta 2019 naj bi bila izdelana nova okoljska študija severne in južne variante.

Kot je županom povedala generalna direktorica direktorata za kopenski promet na infrastrukturnem ministrstvu Darja Kocjan, je junija zaključena prometna in ekonomska študija pokazala, da je gradnja celotnega odseka hitre ceste ekonomsko upravičena samo v primeru, da odsek od Markovcev do Ptuja poteka po južni strani jezera. To je sicer tudi zahteva lokalnega okolja, a jo je doslej oviralo dejstvo, da bi cesta južno od Ptujskega jezera prečkala območje Nature 2000.

Čeprav je bil torej dosežen napredek, ki veseli tudi župane, pa so se predstavniki infrastrukturnega in okoljskega ministrstva ter Darsa na avgustovskem operativnem sestanku dogovorili, da postopek priprave in sprejema državnega prostorskega načrta nadaljujejo z novim krogom študije variant, v katerem bodo še vedno obravnavali tako edino severno varianto ter najustreznejšo južno varianto, ob tem pa predlagali, da se v ta krog vrednotenja vključi še ena dodatna južna varianta, ki bi čim bolj upoštevala tudi okoljske vidike.

Takšen načrt je danes potrdila tudi vodja sektorja za prostorsko načrtovanje na ministrstvu za okolje in prostor Ana Vidmar, ki je dejala, da se bo postopek končal z izbiro najustreznejše trase, ta pa bo nato presojana z okoljskega vidika v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Čeprav je natančne roke po njenem težko napovedovati, bi v primeru pospešenih aktivnosti lahko delo zaključili nekje v prvi polovici naslednjega leta.

Po besedah župana Markovcev Milana Gabrovca je takšen postavljeni rok sicer dober, a je ob tem tudi prepričan, da bo severna varianta vendarle dokončno odpisana ter da bodo s projektom vendarle lahko začeli. Ob tem je spomnil, da je bilo za to hitro cesto doslej porabljenih že deset milijonov evrov ter da bi morala biti zaključena že pred petimi leti, pri tem pa je večina denarja šla za različne študije.

"Pametno bi bilo, da se odgovorni osredotočijo na eno varianto in delo kakovostno opravijo. Prepričan sem namreč, da če bi slučajno prišlo do kakšne možnosti po severni varianti, da to ne bo šlo skozi, predvsem z vidika ljudi, ki tam živijo. Ne vem, če je sploh smiselno tratiti čas in denar, pač pa bi bilo morda bolje iti neposredno v postopek ugotavljanja prevlade interesa," je dejal župan.

Tudi vodjo civilne iniciative za ptujsko obvoznico, ki je prav v ponedeljek pripravila že peti protestni shod, Sergeje Puppis Freebairn veseli, da so se stvari začele premikati, čeprav še vedno prepočasi.

Ob tem je predstavnikom države, tako kot ptujski podžupan Gorazd Orešek, jasno povedala, da je za njih nesprejemljivo, da je na mizi še vedno tudi severna varianta, saj nobena od severnih možnosti ni obvoznica, pač pa vpadnica, ki bi obremenila mesto in ljudi ob trasi ter povzročila prometni kolaps.

Pupiss Freebairnova je opozorila tudi na to, da je vprašljivo koliko nekateri deli območja južno od jezera sploh še ustrezajo pogojem območja Nature 2000. Sami so namreč opravili podroben pregled območja z ljudmi, ki o tem nekaj vedo, ti pa tako, kot njihovi zračni posnetki dokazujejo, da tam ni Nature, kot je predstavljena v študiji.