c S
Zpiz v prvem polletju letos s skoraj 1,9 milijona evrov presežka 25.09.2018 10:55 Ljubljana, 25. septembra (STA) - Svet pokojninskega zavoda se bo na seji v četrtek osredotočil na predlog polletnega poročila zavoda. Iz njega izhaja, da so bili skupni prihodki višji od odhodkov, tako da presežek znaša skoraj 1,9 milijona evrov.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je od januarja do junija zabeležil 2,577 milijarde evrov prihodkov, kar je 48,2 odstotka načrtovanih sredstev za letos. Prihodkov od prispevkov za socialno varnost ter drugih davkov in prispevkov je bilo za nekaj nad dve milijardi evrov, kar je 50,4 odstotka načrtovanih na letni ravni. Več sredstev od predvidenih je bilo med drugim zaradi rasti števila zaposlenih in rasti bruto plač.

Skupni odhodki zavoda so znašali 2,575 milijarde evrov, kar je 48,1 odstotka načrtovanih za letos. V primerjavi s finančnim načrtom za letos so bila sredstva nižja na vseh glavnih postavkah razen pri nadomestilih plač na področju invalidskega zavarovanja.

Starostnih upokojencev več za 1,4 odstotka

Za pokojnine je bilo v prvem polletju izplačanih 2,2 milijarde evrov oziroma 49,4 odstotka načrtovanega. Pri tem so bila od načrtovanih nižja predvsem sredstva za starostne pokojnine, saj se je povprečno število starostnih upokojencev povečalo le za 1,4 odstotka. To je kar 0,9 odstotne točke manj od stopnje rasti, ki jo je predvidel finančni načrt za letošnje leto.

Razlika v primerjavi z načrtovanimi številkami je tudi pri invalidskih upokojencih. Njihovo povprečno število se je zmanjšalo za 2,5 odstotka, medtem ko je letos načrtovano le 2,1-odstotno zmanjšanje.

Prav tako so bile številke manjše od načrtovanih pri vdovskih upokojencih, medtem ko je bilo prejemnikov družinskih pokojnin toliko, kot so načrtovali.

Delež davkov in prispevkov med vsemi prihodki bo po oceni najvišji od leta 1996

Zpiz med drugim na podlagi ugodnejše spomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2018 ocenjuje, da bodo letos skupni prihodki in odhodki v primerjavi z načrtovanimi nižji za 39,5 milijona evrov. Po oceni bodo izravnani v višini 5,3 milijarde evrov in bodo torej za 0,7 odstotka nižji od načrtovanih.

Ocena za letošnje leto od finančnega načrta najbolj odstopa na prihodkovni strani. Urad za makroekonomske analize in razvoj je namreč napovedal višjo nominalno rast prispevne osnove, ki vpliva na povečanje prihodkov od prispevkov za socialno varnost. Tako je ocenjeno, da bo delež davkov in prispevkov v strukturi skupnih prihodkov najvišji od leta 1996.

Prihodki od prispevkov za socialno varnost in drugih davkov bodo po oceni predvsem zaradi višjih prispevkov zaposlenih in delodajalcev znašali več kot 4,1 milijarde evrov oziroma 78,3 odstotka skupnih prihodkov. Finančni načrt za letos je predvidel le 75,6-odstotni delež.

Predvsem zaradi višjih davčnih prihodkov v primerjavi z načrtovanimi je ocenjeno, da bodo sredstva iz državnega proračuna za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda za 9,9 odstotka oziroma 95 milijonov evrov nižja od načrtovanih in bodo znašala 865,6 milijona evrov.

Za pokojnine letos po oceni skoraj 4,48 milijarde evrov

Skupni odhodki zavoda bodo letos po oceni nižji od načrtovanih zaradi vseh glavnih postavk z izjemo nadomestil plač na področju invalidskega zavarovanja.

Odhodki za pokojnine bodo po oceni znašali skoraj 4,48 milijarde evrov, kar bo v primerjavi z načrtovanimi manj za 0,7 odstotka oziroma 30 milijonov evrov. Po absolutni višini bodo nižji predvsem odhodki za starostne, vdovske in invalidske ter v manjši meri vojaške pokojnine.

Tudi odhodki za starostne pokojnine bodo v primerjavi z načrtovanimi po oceni nižji za 0,7 odstotka. Zavod namreč ocenjuje, da se bo letos število starostnih upokojencev povprečno povečalo za 1,6 odstotka, medtem ko je finančni načrt predvidel 2,3-odstotno rast.