c S
Plasta lastništvo v Tovarni olja Gea povečala na 92 odstotkov 25.09.2018 09:30 Šentrupert, 25. septembra (STA) - Šentrupertska družba Plasta je v prevzemni ponudbi za Tovarno olja Gea, ki se je iztekla minulo soboto, pridobila 398.132 delnic, kar predstavlja 31,72-odstotni delež družbe. Skupaj s 60,11-odstotnim deležem, ki jih je imela že pred objavo ponudbe za prevzem, je lastništvo v Tovarni olja Gea povečala na 91,83 odstotka.

Plasta, ki je v lasti podjetnika Franca Freliha, ugotavlja, da je prevzemna ponudba za Tovarno olja Gea uspela, je razvidno iz današnje objave izida prevzemne ponudbe v časniku Delo.

Plasta je julija s konzorcijem prodajalcev - družbe TCK, KD Skladi, KD Kapital, KD Group, Adriatic Slovenica, Primorski skladi in Apis-Vita - sklenila pogodbo o nakupu 754.341 delnic oz. 60,11-odstotnega deleža bistriške tovarne olj, za delnico pa je plačala pet evrov. Toliko je za delnico ponudila tudi v prevzemni ponudbi.

Uprava največjega slovenskega proizvajalca jedilnih olj je prevzem s strani Plaste ocenila kot dober, saj da jim zagotavlja nadaljevanje izvajanja opredeljene poslovne politike in strategije družbe. Prevzem bo po ocenah uprave prispeval k večji poslovni uspešnosti ter s tem zagotovitvi dolgoročnega razvoja in obstoja podjetja.

Ob tem so v podjetju, pa tudi v sindikatu in svetu delavcev, zadovoljni z zagotovilom novega lastnika, da ne načrtuje spremembe sedeža podjetja, niti večjega prestrukturiranja, ki bi ogrožalo delovna mesta in napovedovalo spremembe v vodstvu bistriške družbe.

Osnovna dejavnost Plaste je proizvodnja plošč, folij, cevi ter profilov iz plastičnih mas, vendar preko nje Frelih obvladuje še več povezanih podjetij, med katerimi je od leta 2003 s področja živilske industrije tudi Dana iz Mirne na Dolenjskem. Zadnje podjetje, ki je predlani prešlo v 100-odstotno last dolenjskega poslovneža, je Plama-pur.

Doslej največji posamični lastnik Tovarne olja Gea je bila Eta Kamnik, ki je pred dvema letoma od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupila dobrih 18 odstotkov delnic. Kupljeni delež je takrat na slabo banko prešel iz propadlega cerkvenega holdinga Zvon Dva, v Eti pa so takrat dejali, da gre zgolj za naložbo v ugledno podjetje in poslovnega partnerja, saj so potrebe po oljih v Etini proizvodnji na letni ravni med 80.000 in 100.000 litri.

Bistriška družba, ki jo vodi Igor Hustić, je lani v primerjavi z letom prej za pet odstotkov povišala prihodke, ki so ob koncu leta znašali 25,7 milijona evrov. Kljub rasti prodaje so zlasti zaradi dviga cen energentov in pritiska na ceno dela ustvarili 15 odstotkov nižji čisti dobiček, bilo ga je za nekaj več kot 150.000 evrov.

V prvem letošnjem polletju je Tovarna olja Gea beležila tako padec prihodkov kot dobička. Vknjižila je 11,01 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov manj kot v lanskem enakem obdobju in 13 odstotkov pod načrti. Čisti dobiček družbe je dosegel 15.592 evrov, kar je 28 odstotkov manj kot v lanskem prvem polletju.