c S
Celjska občina še preučuje sodbo o nezakoniti razrešitvi direktorice mladinskega centra 25.09.2018 07:23 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Na Mestni občini Celje so v petek prejeli sodbo upravnega sodišča, da je bila direktorica Celjskega mladinskega centra Glorjana Veber razrešena nezakonito. Kako bodo postopali v prihodnje, še ne vedo, saj se s pravnim zastopnikom še niso uskladili. Vebrova je že po razrešitvi vse očitke zavrnila.

Vebrovo je mestni svet razrešil junija 2016, očitali so ji slabo poslovanje zavoda, ki je imel leta 2015 47.000 evrov izgube, primanjkljaj pa je poravnala občina. Poleg primanjkljaja so Vebrovi med drugim še očitali, da ni poskrbela za sprotne analize poslovanja, da ni obvestila sveta zavoda in občine, da ima mladinski center že ob polletju izgubo, in da je brez soglasja sklepala posojilne pogodbe z njenim lastnim zavodom.

Vebrova je navedla, da je v skladu s postopkom na očitke odgovarjala, še preden so začeli postopek za razrešitev, in pojasnjevala, da jo je zavedlo računovodstvo, občinski zavod Desetka. V postopku razrešitve pa, v skladu z zakonsko določenimi pravicami in obveznostmi, pojasnil ni več dajala.

Kot po navedbah Vebrove izhaja iz odločitve sodišča, je občina kršila pravila postopka, ker ji ni dala možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je bila izdana odločitev glede razrešitve. Glede na ugotovljene kršitve pravil postopka pa se sodišče ni ukvarjalo z vsebinskim delom oziroma z izpodbijanjem razlogov za razrešitev. Ob tem je še izpostavila, da si je vseskozi prizadevala, da bi se v okviru postopka nezakonite razrešitve pred sodiščem ugotovila dejanska odgovornost in stanje ter vloga vseh vpletenih.

Zahtevek za povrnitev utrpele škode bo Vebrova v skladu z napotilom upravnega sodišča uveljavljala pred pravdnim sodiščem, saj bi odločanje o tem bistveno zavleklo upravni postopek. Po njenih navedbah je pravdno sodišče vezano na ugotovljeno nezakonitost upravnega akta.

Časnik Delo je pred dnevi poročal tudi, da svojega dela še ni končala policija, saj je Celjski mladinski center Vebrovo lani kazensko ovadil. Vebrova pa je pojasnila, da je na sodišču dobila tožbo zoper mladinski center iz naslova delovno pravnega spora, medtem ko so drugi spor rešili v postopku mediacije.