c S
Na posvetu o financiranju občin apel vladi k skupnemu iskanju rešitev za občine 24.09.2018 11:57 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Na posvetu o financiranju občin, ki sta ga pripravila Skupnost občin Slovenije in državni svet v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije, je bilo slišati apel novi vladi k skupnemu iskanju rešitev za občine, ki se soočajo z nižanjem povprečnine. Od nove vlade, v kateri ima več članov "lokalne korenine", imajo v občinah velika pričakovanja.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je poudaril, da je za učinkovito izvajanje nalog lokalnega pomena ključna finančna sposobnost občin. Toda v državnem svetu se po njegovih besedah pojavljajo mnenja, da danes "težko govorimo o resni finančni avtonomiji občin, saj morajo svoje dejavnosti stalno prilagajati zmanjšanemu obsegu pričakovanih sredstev". Znižanju povprečnine pa ne sledijo stroški občinskih nalog, saj se ti tudi na račun vedno večjega obsega nalog povečujejo, je dodal.

Opozoril je na nejasno zakonsko definicijo obveznih nalog občin, kar po njegovih besedah vpliva na to, da izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog ne vključuje vseh dejanskih stroškov občin za te naloge. "Državni svetniki se strinjamo, da idealnega sistema financiranja občin, ki bi upošteval raznolikost 212 slovenskih občin, dejansko ni. Lahko pa v okviru partnerskega dialoga države in občin najdemo rešitve, ki bodo zagotavljale zadosten obseg sredstev za financiranje izvajanja pristojnosti občin," meni.

Kovšca upa, da bo tokrat politika prisluhnila opozorilom lokalne ravni in stroke, tudi glede na dolgoletne izkušnje nekaterih članov nove vlade na lokalni ravni. Ob tem je navedel predsednika vlade Marjana Šarca, ministra za javno upravo Rudija Medveda, ki ga kljub prvotni napovedi na posvetu ni bilo, ter ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marka Bandellija.

Po mnenju podpredsednika Skupnosti občin Slovenije Ivana Žagarja je v tem trenutku pravi čas za pogovor o financiranju občin, saj je mandat nastopila nova vlada, pripravljajo pa tudi že ponovna pogajanja s sindikati, ki neposredno vplivajo na stroške občin. Žagar je opozoril tudi, je za pogovor o financiranju občin zadnji čas, saj so šli trendi v zadnjih letih navzdol in je veliko občin premalo financiranih. "Zdaj že nekaj časa poslušamo, da nismo več v krizi, a občine tega še ne občutimo," je dejal.

O zakonskih nalogah po njegovih besedah dogovarjanja o višini financiranja sploh ne more biti. Če so naloge zakonsko določene, jih morajo občine izvajati in je zato zanje treba zagotoviti tudi finančna sredstva, je poudaril.

Žagar je vlado pozval, da z občinami stopi za skupno mizo in da so pri reševanju težav občin partnerji. "Nenazadnje smo vsi odgovorni za kvaliteto življenja naših občank in občanov, ki so istočasno tudi državljanke in državljani," meni.

Predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Matej Arčon pa je pojasnil, da imajo župani pri vsakem imenovanju vlade veliko upanja in pričakovanja, po barantanjih pa sledi razočaranje, saj njihovi apeli naletijo na gluha ušesa. Poudaril je, da vsakoletno barantanje pri povprečninah ne pelje nikamor, in tudi sam vlado pozval, da stopijo skupaj.

Na posvetu so med drugim predstavili tudi mednarodno primerjavo sistemov fiskalne decentralizacije v državah EU, po kateri Slovenija zaostaja za povprečjem, in analizo sistema financiranja občinskih nalog.

Omenjena analiza je po besedah Srečka Aleksandra Padovnika iz občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah pokazala, da so občine v obdobju 2010-2016 iz naslova zakonsko določenega obsega pripadajočih sredstev pridobile v povprečju za 3,3 manj sredstev na prebivalca, kot so znašali njihovi realizirani tekoči stroški. Pri tem so sicer med posameznimi občinami velike razlike, razliko pa občine pokrivajo z lastnimi viri, delno lahko tudi na račun neizvajanja katerih nalog ali njihovega izvajanja v zmanjšanem obsegu, je predstavil.

Aleksej Šinigoj z računskega sodišča pa je v prestavitvi lanskega revizijskega poročila o primerni porabi občin med drugim omenil nejasen postopek določitve povprečnine v predpisih, nejasno določene naloge občin in problem korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo pri izračunu primerne porabe.