c S
Septembra v Sloveniji slabše gospodarsko razpoloženje 24.09.2018 11:17 Ljubljana, 24. septembra (STA) - Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je septembra poslabšalo. Na mesečni ravni je bila vrednost kazalnika gospodarske klime za 2,4 odstotne točke nižja kot avgusta, v primerjavi z lanskim septembrom pa za 4,5 odstotne točke nižja, je danes objavil statistični urad.

Vrednost kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni nižali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), med potrošniki (za 1 odstotno točko) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke), medtem ko sta jo kazalnika zaupanja v trgovini na drobno in storitvenih dejavnostih dvigala, in sicer za 0,3 oz. 0,1 odstotne točke.

Je pa bila vrednost kazalnika gospodarske klime septembra za 9,3 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja.

Na poslabšanje kazalnika v letni primerjavi so vplivale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, bile so nižje za 3,3 odstotne točke, med potrošniki (za 1,2 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Višja kot pred enim letom je bila le vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih, in sicer 0,5 odstotne točke.

Statistični urad je objavil tudi izsledke septembrske raziskave o poslovnih tendencah, ki kaže, da je bilo v mesečni primerjavi zaupanje v trgovini na drobno in storitvenih dejavnostih višje, v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa nižje.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila za štiri odstotne točke nižja kot mesec prej in za osem odstotnih točk nižja kot septembra lani. Po rahlem zvišanju v avgustu tako še naprej pada in že vse od leta 2014 ni bila tako nizka kot septembra. Od dolgoletnega povprečja je višja le še za dve odstotni točki.

Vrednost kazalnika zaupanja se je na mesečni ravni znižala predvsem zaradi kazalnika zaloge končnih izdelkov, poslabšala pa sta se tudi kazalnika pričakovana proizvodnja in skupna naročila.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila za šest odstotnih točk višja kot avgusta in za sedem odstotnih točk nižja kot septembra lani ter za pet odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se glede na pretekli mesec izboljšali vsi z izjemo kazalnika poslovni položaj, ki je ostal enak kot v prejšnjem mesecu. Od kazalnikov stanj se je najbolj izboljšal kazalnik prodajne cene (za 29 odstotnih točk), od kazalnikov pričakovanj pa kazalnik pričakovano zaposlovanje (za 18 odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila za štiri odstotne točke nižja kot v avgustu in za eno odstotno točko nižja kot septembra lani. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 33 odstotnih točk. Kazalnik je že tretji mesec zapored nižji kot v prejšnjem mesecu.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na mesečni ravni poslabšala, najbolj kazalnik obseg gradbenih del. Izboljšal se je le kazalnik tehnične zmogljivosti.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila za eno odstotno točko višja kot avgusta in za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja ter dve odstotni točki višja kot septembra lani.

Kazalnik povpraševanje se je poslabšal, medtem ko se je pričakovanje glede povpraševanja izboljšalo. Kazalnik zaposlovanje pa se je izboljšal, medtem ko sta se kazalnika pričakovanja glede zaposlovanja in prodajnih cen poslabšala. Vrednost kazalnika poslovni položaj je ostala enaka kot mesec prej.