c S
Pregledi okoljevarstvenih dovoljenj stekli v začetku septembra 24.09.2018 07:31 Ljubljana, 22. septembra (STA) - Potem ko je po lanskih večjih požarih ministrstvo za okolje in prostor julija lani napovedalo pregled vseh izdanih okoljevarstvenih dovoljenj v državi, je delo inšpekcijskih in povezanih služb na tem projektu dejansko steklo z letošnjim septembrom. Zaradi dodatnega dela je bilo dovoljenih 20 zaposlitev za dve leti.

Takratna okoljska ministrica Irena Majcen je 27. julija lani napovedala pregled okoli 1000 v državi izdanih okoljevarstvenih dovoljenj. Ob tem je navedla, da je v Sloveniji 62 obratov, za katere velja t.i. seveso direktiva (obrati, kjer je ob morebitnih neljubih dogodkih onesnaženje okolja zelo velikega obsega) in 210 obratov, kjer so nameščene naprave IED, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega. Samo Kemis je imel devet naprav IED.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, je bilo nato na podlagi sklepa vlade, sprejetega 22. februarja letos, oblikovanih pet interventnih skupin za pregled in dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj.

Skupine sestavljajo inšpektorji inšpektoratov za okolje in prostor, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za infrastrukturo, v skupinah pa so tudi predstavniki urada za kemikalije in agencije za okolje.

Omenjeni sklep vlade je tudi omogočil organom državne uprave, da lahko v obdobju izvajanja projekta presežejo dovoljeno število zaposlenih po skupnem kadrovskem načrtu. Sledile so spremembe sistemizacij delovnih mest in izbira kadrov ter priprava vsega, kar je bilo potrebno za začetek poostrenih pregledov okoljevarstvenih dovoljenj v začetku septembra letos.

Skladno s sklepom vlade je bilo zaradi dodatnega dela dovoljenih skupaj 20 zaposlitev za obdobje dveh let, in sicer po pet zaposlitev za agencijo za okolje, za inšpektorat za okolje in prostor ter za inšpektorat za infrastrukturo, štiri zaposlitve so bile odobrene za inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ena zaposlitev za urad za kemikalije.

Interventne skupine inšpekcijski nadzor opravljajo v skladu z načrtom, ki je trenutno izdelan do konca letošnjega leta. Skupine vsak teden pregledajo pet naprav, ki imajo izdano okoljevarstveno dovoljenje.

Za zdaj na ministrstvu za okolje in prostor o rezultati dosedanjih pregledov še ne morejo poročati, ker bodo trenutno v potrjevanju poročila o nadzorih, ki so bili opravljeni v prvem tednu v septembru. Takrat so bili inšpekcijski nadzori opravljeni v družbah Albaugh (za sežigalnico v Račah), Energetika Celje, Eti Izlake, v kranjski družbi Grašič prašno lakiranje in v medvoškem obratu Helios Tblus.

Glede konkretnega vprašanja pa so na ministrstvu pojasnili še, da v družbah Tab Mežica in MPI Reciklaža inšpekcijski pregledi še niso bili opravljeni in da bodo predvidoma še v tem letu.

V Sloveniji, predvsem pa v lokalnem okolju so lani odmevali trije večji požari. Maja je zagorelo v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, junija v podjetju za predelavo sveč Eko Plastkom v Ljutomeru, julija pa še na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov.

Dogodki so zaskrbeli ljudi in sprožili široke razprave o tem, kako v državi potekajo postopki pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj ter kakšen je nadzor nad okoljsko problematičnimi gospodarskimi dejavnostmi.