c S
Raški Albaugh lani skoraj podvojil prihodke 24.09.2018 07:32 Rače, 23. septembra (STA) - Raška tovarna kemičnih izdelkov Albaugh je v lanskem letu, drugem pod ameriškim lastnikom, skoraj podvojila prihodke od prodaje. Družba je beležila 32,8 milijona evrov, leto pred tem 17,7 milijona, leto 2017 pa prvič po daljšem času končala z dobičkom. Nabralo se ga je za 350.000 evrov, potem ko so leto prej beležili 1,3 milijona evrov izgube.

Kot je v letnem poročilu, objavljenem na spletni strani Ajpesa, zapisal direktor družbe Douglas A. Kaye, visoko rast lahko pripisujejo predvsem vstopu na nove trge, pa tudi povečani prodaji na že obstoječih trgih in novim produktom.

Ob tem so tudi lani nadaljevali z racionalizacijo operativnih stroškov, tudi skozi investicije v tehnološko posodobitev proizvodnje in laboratorijske opreme za raziskave in razvoj novih proizvodov, za kar so odšteli 1,2 milijona evrov.

Podjetje, ki je nekoč delovalo pod imenom Pinus, je lani dodatno zaposlilo 22 ljudi, tako da jih zdaj skupaj šteje že sto.

Največjo rast prihodkov so beležili na področju prodaje sredstev za varstvo rastlin, ki jih Albaugh trži po državah Evropske unije in je tudi sicer njihova osnovna dejavnost, medtem ko so iz naslova trženja ostalih storitev, med drugim sežiganja odpadkov, logistične storitve za zunanje partnerje in drugih poslov iztržili ostalih pet odstotkov skupnih prihodkov od prodaje.

Na slovenskem trgu so lani skoraj v celoti dosegli načrtovano prodajo in to kljub močni aprilski pozebi, ko je bilo v sadjarstvu in vinogradništvu uničenih velik del nasadov, temu pa je poletni sledilo še izrazito dolgo sušno obdobje.

Na evropskih trgih najpomembnejši delež prodaje predstavljajo proizvodi na osnovi glifosata, hkrati pa prihajajo v ospredje tudi nove aktivne snovi, katere se uporabljajo v glavnem za žitarice, na trgih nekdanje skupne države pa so načrte presegli le na Hrvaškem in na Kosovu, medtem ko so vremenske razmere svoj davek terjale v Srbiji, BiH in Makedoniji.

Kot je nedavno poročal Večer, naj bi se Albaugh, ki želi v Račah povečati proizvodnjo glifosatnih pripravkov in za ta namen pridobiva tudi okoljsko soglasje, odpovedal doslej priznani pravici in dovoljenemu procesu sinteze tisoč ton glifosata v Račah. Ob tem so se v dopolnitvi vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja zavezali, da iz tovarne v javno kanalizacijo ne bodo več odvajali nobenih odpadnih industrijskih vod, tudi tistih iz sežigalnice ne.

"Da zmanjšamo pomisleke, ki so se pojavili med postopkom, smo se odločili, da odpravimo izpuščanje odpadne vode iz sežigalnice in uvedemo zaprto zanko ter tako rešimo morebitno zaskrbljenost. Proces sinteze glifosata trenutno ni ekonomičen, in ker je skrbel Arso, smo presodili, da bo najlažje, če se temu odpovemo," je za Večer pojasnil Kaye, prvi mož evropskega dela sicer ameriškega Albaugha.

S takšno odločitvijo so zadovoljni tudi na občini Rače, saj so po besedah župana Branka Ledineka v podjetju dokazali, da se za zmanjšanje vplivov na okolje da marsikaj postoriti, če se le hoče. Ob tem bo podjetje na zahtevo Ekološke iniciative Rače na svojih spletnih straneh javnosti zagotovila sproten dostop do vseh rednih in občasnih meritev, ki jih mora izvajati v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.