c S
V združenjih občin nezadovoljni z izhodiščem ministrstva za pogovore o povprečnini 21.09.2018 15:26 Ljubljana, 21. septembra (STA) - Višina povprečnine za prihodnje leto, kot jo je na današnjem sestanku predlagalo finančno ministrstvo, je po oceni združenj občin prenizka. Ministrstvo predlaga povprečnino v višini približno 565 evrov na prebivalca, v občinah pa opozarjajo, da to ne bo zadoščalo za pokritje dejanskih stroškov občin.

Na finančnem ministrstvu je namreč danes potekal uvodni sestanek s predstavniki treh reprezentativnih združenj občin glede financiranja v prihodnjih dveh letih. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki več resornih ministrstev. Ni pa bilo na srečanju ministrov za finance, kohezijsko politiko in javno upravo, saj so bili na sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju, čeprav je bila njihova udeležba po navedbah predstavnikov občin sprva napovedana.

Po navedbah ministrstva za finance je njihova državna sekretarka Saša Jazbec uvodoma poudarila, da so občinski proračuni pomemben del celotnih javnih financ države, kar pa pomeni, da je tudi pri načrtovanju financiranja občin treba upoštevati javnofinančne omejitve, kot jih nalaga fiskalno pravilo.

V zakonu o izvrševanju državnega proračuna je povprečnina za prihodnje leto določena v višini 558 evrov. Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, kot jim jih nalaga zakon, za leti 2019 in 2020, ki ga je skupaj z obrazložitvami združenjem občin v začetku julija posredovalo finančno ministrstvo, je povprečne stroške občin za leto 2019 določal v višini 575,44 evra.

Danes pa so predstavnikom občin za leto 2019 predlagali povprečnino v višini 564,75 evrov, za leto 2020 pa v višini 575,44 evrov, je ministrstvo navedlo v sporočilu po srečanju.

Kot je za STA dejal predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Branko Ledinek, ga je ponudba presenetila in globoko razočarala, saj izračuni samega ministrstva kažejo, da bi morale občine za opravljanje zakonsko določenih nalog dobiti bistveno več, kot so jim ponudili. Dodatno pa je po njegovih besedah problematično, da ministrstvo v izračun ni vključilo predvidenega dviga plač v javnem sektorju, saj ti stroški bremenijo občine recimo v vrtcih. Ob tem Ledinek upa, da bo predsednik vlade Marjan Šarec pokazal razumevanje, saj je bil tudi sam župan.

Ne da bi upoštevali nove naloge in obveznosti, ki jih bodo občine imele v prihodnjih dveh letih, so v SOS izračunali, da bi bilo primerno povprečnino za leto 2019 določiti v višini 630,76 evra na prebivalca, pri čemer izhajajo iz analize, ki so jo naročili pri mariborski pravni fakulteti.

Tudi predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj je bil po sestanku do vladne ponudbe kritičen. Kot je dejal za STA, bi za resne pogovore moralo ministrstvo priti s kakšnim drugim izhodiščem, sicer lahko očitno pričakujejo ponovitev prakse zadnjih let, ko je ministrstvo samo določilo povprečnino.

Po njegovih besedah je razkorak med predlagano povprečnino in realnimi stroški, ki jih za naslednje leto občinam priznava tudi ministrstvo, dobrih 90 milijonov evrov. Pri tem je opozoril, da razliko krijejo občine iz svojih proračunov, kar pa pomeni, da v ta namen preusmerijo denimo sredstva, ki bi jih sicer namenile za infrastrukturo, kar se bo v prihodnjih letih gotovo odražalo v bistveno večjih sanacijskih stroških.

Predsedstvo ZOS je sicer predlagalo, da se povprečnina za leto 2019 določi najmanj v višini 608,78 evra. Prepričani so, da bodo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog imele stroške najmanj v tej višini, po Smrdeljevih napovedih pa bodo realno še višji. Kot je pojasnil, so izhajali iz izračunov ministrstva, upoštevali dejanske stroške občin za leto 2017, rast stroškov življenjskih potrebščin v lanskem letu ter stroške, ki jih prinašajo nove naloge.

Predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Matej Arčon je za STA pojasnil, da je bil sicer že na poti na sestanek, a se je obrnil, ko je izvedel, da na njem ne bo pristojnih ministrov. Je pa vodja strokovne službe združenja Miloš Senčur pojasnil, da predlagana višina povprečnine tudi za njihovo združenje ni sprejemljiva. Celovito stališče bodo oblikovali na organih združenja.

Kot je dodal Senčur, sistem financiranja temelji na obsegu obveznih zakonskih nalog, dogovor pa je, da se k temu resno pristopi in da gredo od naloge do naloge ter pogledajo tudi, kaj je morda tisto, kar je po nepotrebnem občinska naloga, ko recimo občine plačujejo storitve, o njih pa odloča država.

Prihodnji sestanek z ministrstvom na to temo bo v prvi polovici oktobra. Na finančnem ministrstvu pa zagotavljajo, da si bodo prizadevali za kompromis, "ki bo sprejemljiv za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ". Do tokrat pa bosta obe strani pripravili in si izmenjali dodatno dokumentacijo.