c S
Zelena luč za načrt koprskega centralnega parka 21.09.2018 14:44 Koper, 21. septembra (STA) - Koprski občinski svet je na četrtkovi redni seji med drugim po skrajšanem postopku sprejel občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za Centralni park Koper. Degradirano območje med Ferrarsko, Ankaransko in Kolodvorsko cesto naj bi tako uredili v park, katerega večji del bo predstavljal ribnik.

Sprejem dokumenta odpira pot ureditvi dobrih šest hektarjev velikega območja med Ferrarsko, Ankaransko in Kolodvorsko cesto, ki zdaj predstavlja degradirano območje znotraj mesta, izhaja iz gradiva k seji. Skladno s prostorskim načrtom bo park del grajenega javnega dobra lokalnega pomena, predvidene pa so nove zelene površine, ki bodo imele tako oblikovno in estetsko kot tudi reprezentančno, družbeno, rekreacijsko in ekološko funkcijo. Na območju bo dovoljena tudi gradnja športnih igrišč in pomožnih objektov zanje. Na večjem območju parka je sicer predviden ribnik, okoli njega pa sprehajalna steza in širši zeleni pas.

Po skrajšanem postopku je občinski svet sprejel tudi novelo OPPN za projekt izgradnje neprofitnih stanovanj na območju "Nad Dolinsko". Spremembe in dopolnitve načrta so bile potrebne zaradi spremenjene prostorske in programske zasnove zazidave, so navedli na občini. V prostor se z novim OPPN tako umeščajo stanovanjski stolpiči različnih višin, od katerih pa noben ne bo smel presegati 50 metrov višine, skupna okvirna zmogljivost novih stavb pa bo 180 stanovanj. Prostorski načrt predvideva tudi skupne zelene in pohodne površine ter garaže. Nov prostorski načrt sicer nima neposrednih finančnih posledic za občino, pomeni pa možnost racionalne ureditve tega območja.

Med drugim so svetniki v četrtek podprli tudi novelacijo investicijskega programa za novogradnjo vrtca v Dekanih. Vrednost naložbe se je od lanskega leta povišala z 1,88 milijona evrov na 2,3 milijona evrov. Razlog za povečanje vrednosti investicije je tako v povečanju cen v gradbeništvu kot tudi v povečanem obsegu del pri zunanji ureditvi, kjer so zaradi celostne ureditve območja dodatno naročili ureditev dostopne poti do objekta.

Koprska občina bo za investicijo prispevala 1,23 milijona evrov, preostanek pa bo zagotovila država v skladu z zakonom o financiranju občin, od tega bo dobrih 550.000 evrov nepovratnih sredstev.