c S
Javnim lekarnam priporočila KPK za obvladovanje korupcijskih tveganj 21.09.2018 14:38 Ljubljana, 21. septembra (STA) - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je javnim lekarnam podala priporočila za izboljšanje integritete poslovanja, obvladovanje korupcijskih tveganj in odpravo nepravilnosti. Med drugim lekarnam oz. njihovim vodstvom priporoča, naj poskrbijo za usklajenost načrta integritete in elektronskega registra tveganj.

Kot so danes sporočili iz protikorupcijske komisije, mora skrbnik načrta integritete poskrbeti, da so vsa tveganja, ukrepi in drugi zahtevani podatki iz načrta ažurno vneseni tudi v elektronski register tveganj, ki je bil v lanskem letu nekoliko posodobljen.

V KPK so javne lekarne opozorili tudi na redno oddajanje poročil o izvajanju načrta integritete. Poročilo je treba oddati vsako leto do 5. junija, kljub drugačni praksi v preteklosti pa KPK zavezancev več ne opominja na dolžnost oddaje poročila neposredno pred potekom roka.

Prav tako je iz KPK prišlo priporočilo, naj se delovna skupina za pripravo načrta integritete opredeli do tveganja nedovoljenih vplivov proizvajalcev zdravil na javne lekarne oz. njihova vodstva ter do tveganja nezakonitih ravnanj lekarn oz. vodstev, ko so njihova ravnanja usmerjena k dajanju prednosti proizvodov določenega proizvajalca ne glede na koristi bolnikov oz. kupcev.

Poleg tega se mora delovna skupina po priporočilu KPK opredeliti do tveganj v zvezi z najemanjem prostorov ali nabavo drugega blaga in storitev - razen zdravil in lekarniških sredstev - pri veletrgovcih zdravil in drugih farmacevtskih sredstev.

Na seznamu priporočil iz KPK pa je tudi, naj javne lekarne v krovne pogodbe o dobavi zdravil in v anekse k pogodbam vnesejo protikorupcijsko klavzulo. "Kadar je aneksov k posamezni pogodbi več, vnesite protikorupcijsko klavzulo v vse anekse," so še priporočili v komisiji.