c S
United Group ne glede na zadevo Sport Klub čaka na odločitev v zvezi s Pro Plusom 21.09.2018 07:27 Ljubljana, 20. septembra (STA) - V United Group bodo ne glede na zadevo Sport Klub počakali, da AVK odloči glede Pro Plusa, ki ga želi kupiti prek podjetja Slovenia Broadband. "Je pa odločitev AVK glede Sport Kluba skrajno nenavadna, odločanje o tem in tudi o zadevi Pro Plus pa nerazumljivo dolgo," je povedal vodja pravne službe v United Group Steve Leroy.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je družbi United Group, lastnici Telemacha, naložila, da mora odprodati 13 športnih programov iz sheme Sport Klub. Ta je na upravno sodišče vložila zahtevo za začasno zadržanje izvrševanje takšne odločbe, a je sodišče pritrdilo AVK. O tožbi pa sodišče še ni odločilo.

Leroy je danes dejal, da so na odločitev AVK čakali pet let in da je odločanje o tem nerazumljivo dolgo. "Običajen čas sprejemanja takšnih odločitev AVK je 85 dni, to pa so sprejemali 1755 dni, 20-krat dlje," je povzel Leroy in opozoril, da tudi presoja AVK, ali lahko United Group prevzame Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, čakajo več kot eno leto.

"V družbi se tako sedaj pripravljamo na izvrševanje odločbe AVK glede Sport Kluba, a jo bomo izpodbijali po vseh možnostih poteh," je dejal in dodal, da se osredotočajo na to, da bodo pripravljeni, če bomo morali na koncu odločitev AVK implementirati. "To za nas ni dobro, nisem prepričan, da je dobro za slovenske gledalce športnih programov," je menil.

V vseh teh letih so po njegovih besedah s športnimi programi zgradili zgodbo o uspehu in "sedaj moramo ta uspeh prodati". Usoda teh programov je tako negotova: "Ne vemo, kdo in če bi kupil te programe, kdo bo zakupil iste pravice in ali bo oddajal programe v slovenskem jeziku ... ne vemo, ali bo slovenski gledalec dobil želene vsebine in v slovenskem jeziku."

Če odmislimo čas odločanja in čas, ki bo pretekel v postopkih odločanja o pritožbi in tožbi, je Leroy izpostavil, da je takšna odločitev "skrajno nenavadna", saj po njihovem mnenju ne spoštuje osnovnih standardov predpisanih postopkov, je diskriminatorna, ni v skladu s pravnim redom EU in je nesorazmerna.

Takšne opredelitve trga, kot jo je označila AVK, ni uporabila nobena druga takšna agencija na svetu. Vsak kupec teh športnih pravic bi bil po definiciji monopolist, celo Eurosport ne velja za konkurenco, čeprav je pridobil določene pravice izključno za območje Slovenije, je povzel.

Če ima AVK pomisleke, bi jih morala nasloviti drugače, ne pa da naloži nekomu, da proda pomemben del svoje dejavnosti. Nalaganje spremembe lastništva je nesorazmerno in pretirano ter odpira nove težave na vseh ravneh, je dejal.

AVK bi United Group lahko naložila globo v višini 10 odstotkov letnih prihodkov, ker je vlogo za priglasitev vložila pozno, je pojasnil. A tega v petih letih ni storila, poleg tega 10 odstotkov predstavlja zgornjo mejo morebitne globe. Bi bil pa to precejšen znesek, a je treba vedeti, da takrat pravila niso bila čisto jasna in da je družba vlogo priglasila samoiniciativno.

Agencije delujejo s ciljem, da zagotavljajo jasno in predvidljivo poslovno okolje. Da se odločijo v nekem časovnem okvirju, ne glede na to, kako. "V nekih drugih okoliščinah je v podobnih primerih AVK odločila razmeroma hitro, pri nas pa traja," je še poudaril in dodal, da bi morali za vse veljati enaka pravila in zakoni. "Ta zgodba zagotovo ni dober signal za ostale vlagatelje," je sklenil Leroy.