c S
Kranj v prihodnjem letu nadaljuje naložbe v komunalo 20.09.2018 14:41 Kranj, 20. septembra (STA) - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji v prvi obravnavi sprejeli osnutek proračuna občine za prihodnje leto. Prihodki so planirani v višini 62,8, odhodki pa v višini 78,9 milijona evrov. Načrtovana je vrsta investicij, med katerimi je največja nadaljnje urejanje komunalne infrastrukture.

Kot je na današnji novinarski konferenci po sredini seji mestnega sveta povedal kranjski župan Boštjan Trilar, je zaradi lokalnih volitev v novembru pomembno, da sedanji občinski svet sprejme proračun za naslednje leto, da bo lahko občina nemoteno delovala. Novi občinski svet bi namreč imel premalo časa za sprejem proračuna do konca letošnjega leta.

Drugo obravnavo in sprejem proračuna naj bi mestni svet predvidoma opravil na naslednji seji sredi oktobra, še pred začetkom volilne kampanje. Proračun je močno investicijsko naravnan, precej velika razlika med prihodki in odhodki pa naj bi se pokrila z ostankom sredstev na računih konec leta 2018 in z zadolževanjem, ki je planirano do največ 12 milijonov evrov.

Največji zalogaj bo izgradnja komunalne infrastrukture na območju Mlake, Predoselj in Britofa, ki bo stala okoli 15 milijonov evrov. Velika investicija bo tudi komunalna infrastruktura v Hrastju in Čirčah, ki bo stala okoli deset milijonov evrov, občina pa je pridobila sredstva iz dogovora za razvoj regij.

Prve faze gradnje kanalizacije so se že nameravali lotiti tudi v industrijski coni Laze, vendar se je ena izmed ekoloških organizacij pritožila na izdano gradbeno dovoljenje. To je županu nerazumljivo, saj je prav ta organizacija skupaj s civilno iniciativo zahtevala gradnjo komunalne infrastrukture na tem območju. Župan upa, da bodo zadevo rešili v sodelovanju z okoljskim ministrstvom in da bodo dela lahko stekla v mesecu dni.

Eden pomembnih prihodnjih projektov bo investicija v Krvavški vodovod, ki je sicer ključna predvsem za cerkljansko občino, kranjska občina pa bo z naložbo, za katero so bila zagotovljena evropska sredstva, pridobila približno 10 litrov več vode na sekundo, kar je potrebno za nadaljnji razvoj občine.

Ta naj bi v prihodnjih letih precej povečala število prebivalcev. Mestni svetniki so v sredo po daljši razpravi, v kateri so pregledali zahteve civilne iniciative tamkajšnjih stanovalcev, potrdili podrobni prostorski načrt za območje Mlake, kjer bo v nekaj letih nastalo novo moderno naselje s kombinacijo stanovanjskih vil in hiš.

Še prej pa bo stekla investicija v novo stanovanjsko sosesko Ob Savi, kjer bo 180 stanovanj za mlade in 30 oskrbovanih stanovanj, za kar je občinski svet v sredo prav tako sprejel podrobni prostorski načrt. Poleg tega župan upa, da bo Družba za upravljanje terjatev bank v prihodnje s primerno ceno našla tudi investitorja za ureditev že dolgo načrtovane stanovanjske soseske Kozolci.

Svetniki so potrdili še koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za gradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri Osnovni šoli Staneta Žagarja, kjer bi dela lahko stekla v mesecu dni.

V prihodnjem letu pa so v proračunu med drugim predvidena tudi sredstva za začetek urejanja avtobusnega terminala, za nakup zemljišč in pridobitev dokumentacije za gradnjo ceste Breg-Mavčiče, za ureditev zaščite pred hrupom, vetrom in dežjem v Letnem gledališču Khislstein, za dokončanje protipoplavne zaščite v Stražišču ter za dozidavo vrtca na Kokrici za dva oddelka.