c S
Potrošniki v Sloveniji čedalje bolj pesimistični 20.09.2018 11:18 Ljubljana, 20. septembra (STA) - Razpoloženje potrošnikov v Sloveniji se je tudi septembra poslabšalo, predvsem zaradi bolj pesimističnih pričakovanj o gospodarskem stanju v državi, zmožnosti za varčevanje in finančnega stanja v gospodinjstvu. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je na mesečni ravni znižala za pet in na letni ravni za šest odstotnih točk.

Kot so danes sporočili iz državnega statističnega urada, se zaupanje potrošnikov niža že zadnje tri mesece, v tem času se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnika poslabšala za 10 odstotnih točk. Kazalnik zaupanja potrošnikov za september je sicer še vedno višji od dolgoletnega povprečja, a le še za 11 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja se je septembra v primerjavi z avgustom poslabšal zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za devet odstotnih točk), glede zmožnosti za varčevanje (za šest odstotnih točk) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za pet odstotnih točk). Pričakovanje glede števila brezposelnih se medtem ni spremenilo.

Mnenje potrošnikov o gospodarskem stanju v državi se je letos po ugotovitvah statistikov močno poslabšalo. Od januarja, ko je bilo najboljše v celotnem obdobju, odkar ga spremljamo, se je mnenje o trenutnem gospodarskem stanju v državi poslabšalo za 16 odstotnih točk, pričakovanje pa za 26 odstotnih točk.

V septembru so se v večji meri poslabšala pričakovanja potrošnikov, medtem ko se je njihovo mnenje o trenutnem stanju poslabšalo nekoliko manj opazno. V septembru se na mesečni ravni ni izboljšal nobeden od kazalnikov, nekaj kazalnikov pa je ostalo nespremenjenih.

Zaupanje potrošnikov se je glede na september lani poslabšalo predvsem zaradi veliko bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi, ki se je poslabšalo za 20 odstotnih točk. Poleg tega je bilo slabše tudi pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih (za sedem odstotnih točk), medtem ko se je pričakovanje glede zmožnosti za varčevanje nekoliko izboljšalo (za dve odstotni točki). Pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu je ostalo enako.