c S
V Sloveniji avgusta za četrtino več izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe 20.09.2018 11:10 Ljubljana, 20. septembra (STA) - V Sloveniji je bilo avgusta izdanih 644 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 24 odstotkov več kot julija. Gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo 266 oz. 26 odstotkov več, za nestanovanjske stavbe pa 378 oz. 24 odstotkov več, je danes objavil statistični urad.

Celotna površina vseh v avgustu načrtovanih stavb naj bi merila 150.622 kvadratnih metrov, kar je devet odstotkov več od površine stavb, načrtovanih v juliju. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 50 odstotkov, medtem ko bo površina nestanovanjskih stavb manjša za 18 odstotkov.

Največ, 98 odstotkov gradbenih dovoljenj, je bilo izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 25 odstotkov višje kot v juliju, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je naj bi bila večja za pet odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v avgustu, je bila predvidena gradnja 395 stanovanj, kar je 59 odstotkov več v juliju.

V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 251 stanovanj ali 23 odstotkov več kot v juliju, v večstanovanjskih stavbah pa je bilo načrtovanih 121 stanovanj, kar je skoraj dvakrat več kot v juliju. V stavbah za posebne družbene skupine je bilo v avgustu načrtovanih 23 oskrbovanih stanovanj, potem ko v juliju v tovrstnih stavbah ni bilo načrtovanih takih stanovanj.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu, se bo gradilo 49 odstotkov več novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v juliju.

Največ stanovanj se bo gradilo v savinjski statistični regiji - 101 stanovanje, kar je 26 odstotkov vseh načrtovanih. Sledi osrednjeslovenska statistična regija (68 stanovanj ali 17 odstotkov vseh) in podravska statistična regija (60 stanovanj ali 15 odstotkov vseh). V drugih regijah se bo gradilo manj stanovanj, najmanj v zasavski statistični regiji, le štiri.