c S
V TNP z zaključkom sanacije več sredstev za investicije 19.09.2018 16:24 Bled, 19. septembra (STA) - Svet javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) je na današnji seji na Bledu obravnaval rebalans programa dela in finančni načrt za letošnje leto. Zaradi predčasno zaključene finančne sanacije zavoda več sredstev ostaja tudi za investicije v nepremičnino in opremo.

Predsednik sveta TNP Bojan Dejak je ob začetku seje izpostavil zadovoljstvo, da je sanacija končana. V uvodu v sejo pa so se spomnili tudi nedavno preminulega Pavla Zalokarja, ki je bil eden najbolj prepoznanih in tudi kritičnih članov sveta, ki se je vrsto let odločno boril za pravice Bohinjcev.

Svet TNP je program dela in finančni načrt zavoda za letošnje leto sprejel na februarski seji. Ob polletnem poročilu se je izkazalo, da zavod nekaterih nalog ne bo mogel realizirati oziroma je potreben za izvedbo drugačen pristop ali pa so se spremenile prioritete nalog. Pokazale so se tudi potrebe po spremembi kadrovskega načrta zaradi izvedbe delovnega procesa, prekinitev zaposlitev in povečanega obsega bolniških odsotnosti, je pojasnil direktor TNP Janez Rakar.

Program dela predvideva tudi, da se del prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu nameni pokrivanju preteklih izgub. Vendar je bila realizacija v preteklem letu tako uspešna, da so uspeli izgube že v celoti sanirati. Lanski preostanek presežka v višini skoraj 40.000 evrov zato namenjajo vzdrževanju nepremičnin in opreme, na primer zamenjavi strehe na kočah v Vratih in Lazu ter na Domu Trenta.

Letos so načrtovali tudi nove zaposlitve. Vendar se za mesti naravovarstvenih nadzornikov na območju Pokljuke in Mežakle ter Kranjske Gore ni prijavil nihče, ki bi izpolnjeval potrebne pogoje. Že dlje časa se kažejo potrebe po kadrovskih okrepitvah tudi na področju informatike zaradi sledenja hitremu razvoju na področju informacijske tehnologije ter na področju financ zaradi vse večjega obsega dela z odprtjem novih informacijskih centrov v minulih letih in ponovnega vstopanja v mednarodne projekte.

Z rebalansom namenjajo 27.000 evrov za odkup približno 11 hektarov gozdnih zemljišč na Mežakli in na območju Vrtaške planine. Kot pojasnjujejo, aktivno pridobivanje naravovarstveno pomembnih zemljišč pomembno prispeva h kakovostnemu upravljanju zavarovanega območja in doseganju prednostnih ciljev narodnega parka.

Investirali bodo tudi v ukrepe za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na področju kmetijstva, in sicer bodo kupili sledili naprave za potrebe prostorskega spremljanja in sledenja živali na prosti planinski paši, ki lahko ob hkratni informaciji prostorske prisotnosti velikih zveri zagotavlja pravočasno in učinkovito ukrepanje in zmanjšanje škodnih dogodkov, pa tudi negativnih vplivov pašnih živali na najbolj občutljive dele narave.

Nekaj sredstev bodo namenili za pilotno prostorsko umestitev naravovarstveno in kulturovarstveno sprejemljive energetske infrastrukture, in sicer elektrovoda v podkrnskih planinah za potrebe razvoja planin s predelavo mleka. S tem se zmanjšajo stroški delovanja planine in prepreči zvočno onesnaževanje ter onesnaženje ob morebitnem izlitju dizelskih goriv.

19.000 evrov, kar je skoraj še enkrat več sredstev od načrtovanih, pa TNP letos namenja podpori izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti v parkovnih občinah, ki beležijo povečan turistični obisk in so okrepile javne prevoze ter druge aktivnosti. Ena izmed prioritet skupnosti Julijske Alpe na podlagi razvojnega načrta biosfernega območja kot trajnostne turistične destinacije je namreč intenzivno uvajanje trajnostne mobilnosti na najbolj obiskanih lokacijah.