c S
V Rogaški Slatini zaživel Poslovni center Vrelec 19.09.2018 13:22 Rogaška Slatina, 19. septembra (STA) - V Rogaški Slatini je v teh dneh zaživel Poslovni center Vrelec, ki predstavlja največji podporni projekt za malo in srednje veliko gospodarstvo v občini doslej. Vrednost celotnega projekta znaša nekaj več kot dva milijona evrov brez davka na dodano vrednost, je zapisano na spletnih straneh slatinske občine.

Na podlagi Dogovora za razvoj Savinjske regije bo občina za poslovni center, ki ga je snovala od leta 2013, pridobila 1,1 milijona evrov iz naslova evropske kohezijske politike, saj je bil projekt vključen v nabor prioritetnih regijskih projektov.

Objekt ima 1276 kvadratnih metrov uporabnih površin v pritličju in treh nadstropjih ter zagotavlja prostor za 60 novih delovnih mest. Skupno je na voljo 36 pisarniških enot, od tega jih bo 30 vključenih v sistem podjetniškega inkubatorja, pod okrilje katerega sodijo tudi kavarna, sejna soba in arhiv.

Ob tem je urejenih 11 parkirnih mest neposredno ob objektu ter 41 parkirnih mest na bližnji parceli. Poslovni center naj bi začel obratovati decembra letos, v prihodnjem letu pa bo sledil še nakup tehnološke opreme ter izvedba promocijskih aktivnosti.

Projekt so v strokovnih službah slatinske občine začeli pripravljati leta 2013 z nakupom dotrajanega in opuščenega objekta Elektra Celje. Glede na uspešno delovanje in zasedenost Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec na lokaciji sedeža družbe je prevladovala želja, da se tudi na tej novi lokaciji zagotovi infrastruktura za podporo novonastalim podjetjem.

Sočasno s pripravo dokumentacije za nov objekt so na občini spremljali pripravo operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru katerega so iskali svojo priložnost znotraj prednostne naložbe za spodbujanje podjetništva.