c S
SID banka podjetjem ponuja štiri nove programe financiranja 19.09.2018 09:58 Ljubljana, 19. septembra (STA) - SID banka je začela sprejemati vloge za pridobitev posojil po novih programih financiranja. Podjetja lahko pridobijo kredite za financiranje naložbenih projektov, naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo in za trajnostno rast turizma. Mala in srednje velika podjetja pa lahko pridobijo še kredit za financiranje izvoza zunaj EU.

Novi programi financiranja in izvajanja ukrepov finančnega inženiringa dopolnjujejo finančno ponudbo SID banke. Ta s ciljem spodbuditi inovativnost podjetij z višjo dodano vrednostjo ter na znanju temelječ nov investicijski cikel v gospodarstvu gospodarskim družbam, še posebej malim in srednje velikim, zagotavlja kredite z ugodno obrestno mero in daljšimi ročnostmi vračanja.

Kredite lahko pridobijo podjetja, ki so organizirana kot družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe, ki poslujejo vsaj dve poslovni leti in imajo vsaj dve zaposleni osebi, so danes sporočili iz SID banke.

Po programu financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do pet milijonov evrov z ročnostjo do 12 let in moratorijem na odplačilo glavnice do šest let. Kredit se lahko porabi za gradnjo novih obratov za predelavo lesa, tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa, razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo, so navedli.

Po programu financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 20 milijonov evrov z ročnostjo do 30 let in moratorijem na odplačilo glavnice do pet let. Kredit se lahko porabi za financiranje namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin in turističnih letovišč.

Po programu financiranje malih in srednjih podjetij lahko takšna podjetja pridobijo posojilo v vrednosti do pet milijonov evrov z ročnostjo do 10 let in moratorijem na odplačilo glavnice do pet let. Kredit se lahko porabi za financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela.

Po programu financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu pa lahko podjetje pridobi posojilo v vrednosti do 10 milijonov evrov z ročnostjo do 20 let in moratorijem na odplačilo glavnice do pet let. S kreditom se lahko financira naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na področjih podjetniških projektov v vseh fazah razvoja, naložbe v RRI, varovanje okolja in energetsko učinkovitost, gospodarsko in javno infrastrukturo, zaposlovanje težje zaposljivih oseb.