c S
Skupina Prva za prevetritev nekaterih poslov DBS 18.09.2018 15:56 Ljubljana, 18. septembra (STA) - Družba Skupina Prva, nekaj manj kot 10-odstotna lastnica Deželne banke Slovenije (DBS), ostalim delničarjem predlaga, naj na prihajajoči skupščini podprejo predlog o prevetritvi poslov s Semenarno Ljubljana, ki je v lasti DBS. Predlaga tudi popolnitev nadzornega sveta.

Skupina Prva je skupščini DBS, sklicani za 9. oktobra, predlagala, naj revizijska družba Ernst & Young preveri odločitve, ki jih je DBS sprejemala kot ustanovitelj Semenarne Ljubljana, druge posle, kot so sklepanje, podaljševanje in prekinitve kreditnih ali garancijskih pogodb, sklenjene s Semenarno, ter postopke, povezane s prenehanjem funkcije predsednice uprave DBS Sonje Anadolli, izhaja iz današnje objave prek spletne strani Ljubljanske borze.

Kot pojasnjuje družba Skupina Prva, prevetritev navedenih poslov v zadnjih treh letih predlaga, ker "obstaja sum, da DBS teh poslov ni vodila ustrezno". Pri tem naj se pregleda vloga Petra Vriska, in sicer kot sočasnega družbenika Semenarne, predsednika nadzornega sveta DBS in predsednika Kapitalske zadruge, zlasti v letu 2017, ko je DBS dokapitalizirala Semenarno Ljubljana.

"Glede na to, da pri tem obstojijo vzroki za domnevo, da so drugi interesi Vriska prevladali nad interesi DBS, obstaja sum, da so ti interesi prevladali nad interesi DBS tudi v primeru drugih odločitev, ki jih je DBS sprejemala kot edini ustanovitelj Semenarne Ljubljana, kot pri sklepanju drugih poslov," med drugim izhaja iz obrazložitve Skupine Prva.

Ta ugotavlja tudi, da je Anadollijeva z mesta predsednice uprave odstopila 17. julija, 19. julija pa je prenehal mandat tudi direktorju Semenarne Svarunu Udoviču, le dober mesec po njegovem ponovnem imenovanju na to funkcijo. "Že sam časovni vidik prenehanja funkcij obeh kaže na sum nepravilnosti", v primeru Anadollijeve pa gre še za nespoštovanje načela kontinuitete dela uprave.

Zato družba Skupina Prva predlaga tudi revizijo teh odločitev. Kot je obrazložila, namreč v obeh primerih "obstoji sum odškodovanja DBS, in sicer vsaj v obliki morebitnih izplačanih nepotrenih oz. neutemeljenih odškodnin članoma organov upravljanja DBS in Semenarne Ljubljana".

Ker so se v nadzornem svetu DBS izpraznila tri mesta od šestih, Skupina Prva predlaga kandidata za eno od mest. Vodstvo DBS je delničarjem predlagalo, naj v nadzorni svet imenujejo Iris Dežman in Damjana Škofiča. Namesto slednjega Adriatic Slovenica predlaga Jureta Kvaternika. Skupina Prva pa v nadzorni svet predlaga še Tomaža Petroviča.

Družbi Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica sta lastnici 25 odstotkov in ene delnice DBS, ki sta jih kupili od Kapitalske zadruge, postali letos spomladi. Kapitalska zadruga ima v DBS še vedno okoli 22,5-odstotni delež, skupaj z deleži Kmečkega glasa, Zadružne zveze Slovenije in raznih območnih zadrug pa zadružni igralci obvladujejo še približno 40 odstotkov banke.